Barak Baba Türbesi

Barak Baba Türbesi / Maziden Bir Yaprak / Bigadiç / Mustafa Güngör / Türk İslam tarihinin en ünlü simalarından biri olan Barak Baba'nın Türbesi Bigadiç'e 36 km uzaklıktaki İğciler ile Topalak köyleri arasında muhkem bir mevkidedir.

BARAK BABA TÜRBESİ (Alıntı)

Türk İslam tarihinin en ünlü simalarından biri olan Barak Baba'nın Türbesi Bigadiç'e 36 km uzaklıktaki İğciler ile Topalak köyleri arasında muhkem bir mevkidedir. 

Geniş bir avlu içinde Tekke ve Selçuklu dönemi mimarisi özelliği taşıyan sekizgen kubbeli türbede yirmi civarında Müslüman mezarı vardır. Türbe içinde Selçuklu dönemine ait tunç ve bakırdan keşkül tasları, uçları hayvan ağzı şeklinde alem, iki adet siyah bazalt mezar taşı, taşın üzerinde sekiz köşeli keçeden yapılma "Gülşen-i Takke" ilgi çekicidir.

Barak Baba Bigadiç'e Hacı Bektaş-ı Velinin vasiyeti üzerine gelmiştir. Hacı Bektaş-ı Velinin halifesi olmak gibi bir misyon üstlenmiştir.

Şöyle ki, Hacı Bektaş Veli, baş halifesi Sarı İsmail’e “Ahirete göçeceğini “ bildiren vasiyetini söyledi.
“.... öğüdümü tut. Ölümümden sonra bin koyunla yüz sığır kurban et, bütün halkı çağır, hizmet et, onları doyur. Yedinci gün, kırkıncı gün helva dök, korkma. Erin harcı eksilmez. Ne kadar mürit, muhip varsa davet et, onları topla, öğüt ver ağlamasınlar. Bir halifem de Barak Baba’dır. Gerçek bir erdir. Ona da söyleyin. Karasi’ye varsın, Balıkesiri’ye gidip orasını yurt edinsin.

Bu velayetnamede bulunan “vasiyetname”de diğer müritlerin ismi geçmemekte, sadece Barak Baba zikredilmektedir.

Doç. Dr. Bedri Noyan, Dede Baba’nın yayına hazırladığı Firdevs-î Rumi’nin manzum velayetnamesinde bulunan vasiyetnamesinde diğer müritlerinin ismi ile birlikte Barak Baba da anılmakta ve övülmekte, Balıkesir’e gitmesi istenmektedir. 

Bir halifem de umudumdur yakıyn
Gerçek erdür ol dahi ilm-el-yakıyn
Dik Karasi milkine etsin sefer
Şehr-i Balıkesiri’ de kılsun makar.”

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


Diğer Web Sitelerimiz