Atlas Okyanusunda Bir Türk Ülkesi

"Turks and Caicos Islands" (Türkler ve Kayıklar Adaları) Karayipler yakınlarında yer alan ve adı Turks and Caicos Adaları olan bu ülke, günümüzde İngiltere sömürgesi konumundadır. 38 adadan oluşan ülkenin başkenti ise Grand Turk (Büyük Türk) 'tür. Bütün hükümet binaları ve bakanlıklar, Grand Turk adındaki bu adada bulunur.

ATLAS OKYANUSU'NDA BİR TÜRK ÜLKESİ

"Turks and Caicos Islands" (Türkler ve Kayıklar Adaları)

Karayipler yakınlarında yer alan ve adı Turks and Caicos Adaları olan bu ülke, günümüzde İngiltere sömürgesi konumundadır. 38 adadan oluşan ülkenin başkenti ise Grand Turk (Büyük Türk) 'tür. Bütün hükümet binaları ve bakanlıklar, Grand Turk adındaki bu adada bulunur.

Adaların toplam yüzölçümü 430 kilometrekare, nüfusu ise 25.000'in üzerindedir. Kuzey Atlas Okyanusu'nda yer alan bu tropikal adalar, Bahama'nın Güneydoğusu'nda bulunmaktadır ve Amerika ve Küba'ya da yakındır.

Adaya Türk Adı'nın verilmesinin nedeni ise inandırıcı olmayan bir gerekçeyle açıklanmaya çalışılıyor. İddiaya göre adada bulunan bir kaktüs bitkisi, Osmanlı Dönemi'nde kullanılan fese benzediği için buraya Türk Adaları denilmiş! Bu iddianın sahibi ise, bölgeyi sömürge halinde ellerinde tutmaya devam eden İngilizler!

Oysa adaların Türk Adı'yla anılması, fesin Türkler tarafından kullanılmaya başlanmasından yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Türk Adaları Adı, 1688'de ilk defa Coronelli adlı meşhur bir İtalyan haritacının çizdiği haritada yer alıyor ve bu eser Fransızca. Yani ülkenin şu andaki resmi adının yer aldığı ilk tarihi vesika Fransızca ve "Türk" sözcüğü orada aynen geçiyor. Coronelli"nin söz konusu haritasında Adaların ismi "Ide Caiquos, Caiquos and I. Turche" şeklinde yazılı.

Üstelik Türkler de ancak 1800’lü yıllarda fesle tanışıyor ve fes giymeye başlıyor. 16., 17. ve 18. Yüzyıllarda İspanyol, Fransız ve İngilizler arasında el değiştiren Adaların adı, 16. yüzyılda İspanyollar'ın elindeyken bile yine Türk Adaları'ydı. Yani bu adın fesle uzaktan yakından hiçbir alakası yok!

İngilizler adanın adını değiştirmek istemişlerse de, ada halkını yüzyıllardır kullandıkları bu isimden vaz geçirememişler. Adaların adını değiştiremeyen İngilizler, bu kez de Ada ile Türkler arasındaki bağı "fes benzerliği" masalını uydurarak kesmek istemişler.

1869'da ise Turks ve Caicos Adaları'nın "Ay-Yıldızlı" eski bayrağını değiştirmeyi başarmışlar.

1869'da İngilizler tarafından değiştirilen Turks ve Caicos Adaları'nın Ay-Yıldızlı Eski Bayrağı ve başkentleri olan Grand Turk(Büyük Türk) Adası'nın adı nereden gelmektedir ve Ada'ya adını veren bu Büyük Türk kimdir?

15. 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Denizcileri'nin Akdeniz ve Atlantik'e yelken açarak bu sularda çeşitli adaları uzun yıllar ellerinde tutup korsanlık faaliyetleri gösterdikleri bilinmektedir. Ayrıca, Piri Reis'in Haritası'nda bu adaların bulunduğu yerde kayık resimleri vardır ki "Caicos"(Kaykos) sözcüğü, "kayık" anlamına gelir.

Buranın, Kristof Kolomb'dan 25 yıl önce Türkler tarafından keşfedilerek ele geçirildiği ve Başkenti Grand Turk'un adının da -Adaya Türk Denizcileri'nin gelmesinden sonra- Batılılar tarafından "Büyük Türk, Grand Senior, Muhteşem Süleyman" adlarıyla anılan Kanuni Sultan Süleyman'dan alındığı sanılmaktadır Küba'nın Ankara Büyükelçisi E. G. Abascal da, konuyu teyit eden şu önemli bilgileri veriyor: "Caicos kelimesi, Türkçe'deki kayıktan geliyor. Ada'nın adı, Türkler'in burada bulunduğunu gösteriyor. Küba'nın meşhur bir bölgesinin adı Matatorcos, yani Türklerin öldüğü yer! Bunun bir felaket sonucu olduğunu dair bilgiler var. İspanyol Gemisi San Agustin, 28 Şubat 1596'da Havana'ya geldiğinde mürettebatın 45'i Müslüman, bazılarının adları Ramazan, Recep, Yusuf, Ali, Hüseyin idi. Batı Anadolu'dan ve Karadeniz'den gelmişlerdi. 1640 yılında Küba'nın güneyinde bir İngiliz ticari gemisi, Türk Korsanları tarafından ele geçirilmiş."

Küba Büyükelçisi'nin verdiği önemli bilgilerden birisi de, İttihat ve Terakki Dönemi'nde Enver Paşa’nın Küba'ya özel bir görevli göndererek bu konu hakkında araştırmalar yaptırması. Büyükelçi şöyle devam ediyor: "Bu görevlinin burada tarihi araştırmalar yaptığını ve bir rapor hazırladığını biliyoruz." 

Mektuplar yanlışlıkla Türkiye'ye geliyor, halkı yanlışlıkla Türk sanılıyor.. Posta hizmetlerinde Turks ve Caicos Adaları'nın adı sık sık yanlış yazıldığından adaya giden mektupların bir kısmı önce yanlışlıkla Türkiye'ye geliyor. Türkiye ise, mektupları Turks ve Caicos Adaları'na geri gönderiyor. Geçtiğimiz yıllarda bazı Avrupa Ülkeleri'nin, Türkiye zannederek bu Adalara vize uygulaması başlatması yetkililerin yaptıkları resmi yazışmalarla aşılmış.

Ayrıca Ada sakinleri, dünyanın neresine giderlerse gitsinler önce Türkiye’den gelmediklerini anlatmak zorunda kalmaya devam ediyorlar. "

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Kardeş Web Sitelerimiz