Aydınlar ve tiyatro

Toplumsallaşma insan için kaçınılmaz gerekliliktir. Zira insanın değişim ve gelişim süreci toplumsal emek sürecinde yatar. Bilinçli eylemlilik ile oluşturulan üretim araçları insanın doğa ile olan ilişkilerini düzenlemiş, dil - düşünce diyalektiği ile gelişen insanın eylem üretme becerisi toplumsal gelişmeyi hızlandırmış ve insan teknolojik anlamda büyük gelişmeler kaydetmiştir.

Aydınlar ve Tiyatro

Toplumsallaşma insan için kaçınılmaz gerekliliktir. Zira insanın değişim ve gelişim süreci toplumsal emek sürecinde yatar. 

Bilinçli eylemlilik ile oluşturulan üretim araçları insanın doğa ile olan ilişkilerini düzenlemiş, dil - düşünce diyalektiği ile gelişen insanın eylem üretme becerisi toplumsal gelişmeyi hızlandırmış ve insan teknolojik anlamda büyük gelişmeler kaydetmiştir. 

Ancak İnsanın bireysel olgunluğu aynı hızla gelişmemiş ve tüm insanların barış ve mutluluk içinde yaşayabilecekleri bir toplumsal yapı ütopya olarak kalmıştır.

İnsanın kendi adına istemlerinden vazgeçerek toplumun değerlerinden yararlanması düşüncesi, insan ömrünün kısalığı, bilginin tamlık sorunu ve üretilen değerin paylaşım eşitsizliği gibi nedenlerden dolayı pratik destek bulmakta zorlanmaktadır. 

İnsanın bu sorunları aşabilmesindeki temel değişim, insanın kendi özünü algılayıp toplumsal değer üretmeye yönelik değişime evirmesinde saklıdır. Bu evrilme insanın erdemsel olgunluğuna yolculukla başlar.

Sanat algı farklılıklarının göz önüne serilerek doğanın anlamlandırılması adına yeniden üretimdir. Sanatçılar algı açıklıkları ile toplumsal gerekliliklere ilişkin üretim kaygısı içinde olanlara, zamanlarını kaybetmemeleri adına insan doğa ilişkisinde gerçekleri algılamaya yönelik, algı farklılıklarını yeniden üreterek sunarlar. 

Bu sunuş tamamen tarafsız olamayacağı için eser ile ilişkisi olanın algısı ve seçimi ile anlam bulur. Ve böylece insan değerinin çeşitliliği, derinliği insanın gelişim sürecinin sağlıklı beslenmesini olanaklı kılar. Bu sürece yapılacak mekanik olumsuzlama İnsan gelişim sürecinin sağlığına yapılan en büyük darbedir. Ve Faşizm olarak adlandırılır. Temel düşünce kendine benzer insanlar oluşturmaktır. Ve bu durum insanlık adına kabul edilemezdir.

Hiçbir aydın, aydınlar oligarşisine hizmet edemez. Aydın kendi gelişim sürecinde insanın değerine ilişkin bilgilenme ve erdem oluşturma sürecinin sonsuzluğunu özümsemiş bilge insandır. 

Bu bilgelik paylaşımıdır, insanlığın ütopyasını gerçeğe dönüştürecek olan. O nedenledir ki bu bilgenin ürettiği her üretim saygıya değerdir. Algımızı açacak derinliktedir. İnsanlaşmaya katkımıza yol göstericidir. Onun için desteklenmelidir. İzlenmelidir.

Tüm insanların barış ve mutluluğu için değer üreten her sanatçı aydın, ekonomik değer kaygısı olmadan üretimini paylaşabileceği ortamı bulabilmelidir. İnsanın ve Toplumun kendi sağlıklı geleceği adına bu çok önemlidir. Ve yapı, asla bundan taviz vermemelidir.

Sevgilerimle
Semih TOKER

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Bilgi ve Kültür Sitelerimiz

E-Ticaret Sitelerimiz

Güncel Haber Sitelerimiz