CEMAL KUTAY

1909 yılında Konya'da doğdu. Orta öğrenimini Kadıköy Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Ajansı'nda 1924-1928 yılları arasında muhabirlik, Hakimiyet-i Milliye'de İstihbarat Şefliği ve fıkra yazarlığı yaptı. Konya'da Yeni Anadolu Gazetesi'ni ve Zaman Dergisi'ni, İstanbul'da Halk Gazetesi'ni, Millet Dergisi'ni çıkardı. Pek çok gazete ve dergide özellikle tarihi konularda yazılar yazdı. 5 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Cemal Kutay'ın yaşam öyküsü:

Doğum tarihi: 1909, Konya
Ölüm tarihi ve yeri: 5 Şubat 2006, İstanbul

1909 yılında Konya'da doğdu. Orta öğrenimini Kadıköy Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Ajansı'nda 1924-1928 yılları arasında muhabirlik, Hakimiyet-i Milliye'de İstihbarat Şefliği ve fıkra yazarlığı yaptı. Konya'da Yeni Anadolu Gazetesi'ni ve Zaman Dergisi'ni, İstanbul'da Halk Gazetesi'ni, Millet Dergisi'ni çıkardı. Pek çok gazete ve dergide özellikle tarihi konularda yazılar yazdı. 5 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Ailesi:
Paşalar, valiler, bakanlar, büyükelçiler çıkarmış Fatin Rüştü Zorlu, Eşref Kuşçubaşı, Vasıf Çınar gibi birçok kişinin mensup olduğu Bedirhani aşiretinden olan tarihçi Cemal Kutay, 183 kitap yazarak önemli bir rekora da imza atar

Cemal Kutay, bir taraftan Kürt aşiret reisi Bedirhan Bey'in (bazı kitaplarda paşa olarak adlandırılmasına rağmen aslı beydir) üçüncü kuşaktan torunudur. Bir Kürt hanedanı olan Azizan hanedanından Abdullah Han'ın oğlu olan Bedirhan Bey, Cemal Kutay'ın anlattıklarına göre, 1827 Osmanlı—Rus harbine 20 bin atlı ile katılarak, Rus tarihlerinde bile o zaman Osmanlı'nın kazanılan tek zaferinin sahibi olarak gösterilmiş birisidir. Hıristiyan bir topluluk olan Nasruriler'i kılıçtan geçiren Bedirhan Bey, Osmanlı—Rus Harbinde gösterdiği başarıdan sonra Sultan Abdülmecit tarafından İstanbul'a davet edilir ve bugünkü Darüşşafaka binası oturmasına tahsis edilir, ardından Girit'e vali atanır. Sonrasında tekrar İstanbul'a gelir, hacca gittiğinde de vefat eder ve orada gömülür. Cemal Kutay, Bedirhan Bey'in dini konulardaki danışmanı Molla Abdülkavs'ın bugünkü İran'daki idareye benzer bir çizgide olduğunu belirterek Bedirhan Bey'in de buna yakın bir hayat sürdüğünü ifade ediyor. 

Tarih kitaplarına göre ise Tanzimat Fermanı'nın getirdiği yeniliklere karşı gelen, kendi adına para bastırarak hutbe okutan Bedirhan Bey, Babıali'nin Topal Osman Paşa kumandasında büyük bir ordu göndererek uzun bir çatışmadan sonra teslim aldığı, 1847'de ailesi ve yakınları ile birlikte İstanbul'a gönderilen birisidir. Ardından 20 yıla yakın Girit'in Kandiye kasabasında zorunlu ikamete tabi tutulur. Sonra affedilip İstanbul'a yerleşir. Oradan Şam'a gider ve ömrünü burada nihayetlendirir. (Osmanlılar Ansiklopedisi. YKY) Ancak Kutay, bunların gerçek olmadığını söylemektedir.

Bedirhan Bey, yaptığı evliliklerden 42 çocuk sahibi olduğundan, aşiret daha sonraki yıllarda bir çok valiler, paşalar çıkarır. Bedirhan Bey'in çocuklarından Şurayı Devlet Reisliği yapan Murat Bey, Galatasaray'da başkanlık yapan Tevfik Ali Çınar, Ali Şamil Paşa (İlk eşi Mahmure Hanım, Halide Edip Adıvar'ın üvey annesidir), Şam Valisi Salip Bey, Bedirhan Bey'in kardeşi Abdullah Bey'in oğlu, Atatürk'ün yakınında yer alarak Maarif Bakanlığı yapan ve eğitim alanında köklü ve sarsıcı değişikliklere imza atan Vasıf Çınar ailenin diğer fertleridir. Yine aileden olan Bedri Paşa (Paşanın hanımı Teşkilat—ı Mahsusa'nın ilk lideri Eşref Kuşçubaşı'nın teyzesinin kızıdır) ise Suriye ve civarlarında ayaklanmalar olduğunda merkezi idarenin, ayaklanmaların bastırılması için aklına gelen ilk isimdir. Başbakan Adnan Menderes'le birlikte asılan Hasan Polatkan'ın dışındaki Fatin Rüştü Zorlu da aşiretin bir diğer üyesidir. 

Tahir Kutay
Bedirhan Bey'in Hüseyin Kenan adlı oğlundan dünyaya gelen ve Cemal Kutay'ın da babası olan Tahir Bey ise, Kutay soyadını alır. Tahir Kutay birçok yerde görev yaptıktan sonra Konya'da, bugünkü Yargıtay'la askeri mahkeme arası bir derece olan İstinaf Ceza Mahkemeleri Reisliği görevi görür. Milli Mücadele'nin hemen başında da o zaman merkezi Sivas'ta olan Yargıtay (Mahkeme—i Temyiz) başkanlığı yapar. Konya'daki hukuk mektebinde ders verdiğinden, daha sonraki yıllarda Meclis İkinci Başkanlığı yapacak Tevfik Fikret Sılay, DP'nin kurucularından Refik Koraltan onun talebeleri arasında yer alacaktır.Tahir Kutay, bugün Batı Trakya'da kalan Dimetokalı Miralay Mustafa Nuri Bey ile Fahrünisa Hanım'ın Nazire dışındaki kızı Süreyya Hanım'la evlenir.

Tahir Kutay’ın Çocukları
Tahir Kutay ile Süreyya Hanım’la evliliğinden yedi çocuk sahibi olur: 
1.Faika : (Mehmet Şevki Yazman'la evlenir. DP döneminde Elazığ Milletveki ve Milli Müdafaa Encümeni Başkanlığı yapan Yazman'ın çocuklarından Tuncer Yazman, Türkiye'nin ilk petrol mühendislerinden biridir), 
2.Fahrünisa: (O da Albay Suphi Akgün'le evlenir. Haşim İşcan'la dünür olan çiftin tek çocukları Ege Üniversitesi kurucularından ve Türkiye'nin ilk kalp cerrahlarından Prof. Dr. Sermet Akgün'dür), 
3.Fitnat: (Atatürk'ün şahsi muhafızlarından ve Birinci dönem Van Milletvekili Hasan Sıddık Haydari ile birleştirir hayatını),
4.Hayrünnisa: (Konyalı tüccar Mustafa Öztermiyeci ile evlenir). 
5.Cemal, 
6.Kenan ve 
7.Abdi Kutay

Çocukluk Dönemi
13 yaşında iken babasını kaybeden Cemal Kutay, eve destek olmak için tatillerinde Konya'da çıkmakta olan Babalık gazetesinde müsahhihlik yapar. Henüz 15 yaşlarındadır. 18'inde ise idadiyi (lise) bitirir: "Ben hiç akademik tahsil yapmadım. Zaten üniversiteye gitme imkanına sahip değildim. Çok çalışkan bir çocuktum. Gençlerin bir çok iptilaları bende yoktu. Sigara içmedim. Asla alkol tatmadım. Mümkün olduğu kadar kitap okudum. Şimdi ise gözlerim göremiyor." 

Hakimiyet-i Milliye Yılları
1928 yılında iş aramak için, cebinde üç—dört gün yetecek para ile Ankara'ya doğru yola çıkan Kutay, Konya Milletvekilleri Naim Hazım Hoca ile Refik Koraltan'dan kendisine iş bulmalarını rica edecektir. Kahvehanede oturup çayını yudumlarken Atatürk'ün gazetesi (1934'te Ulus adını alacaktır) Hakimiyet—i Milliye'de bir ilan görür: "Musahhih aranıyor." Ve Stefan Zweig'ın Yıldızların Parladığı Anlar kitabındaki gibi, Kutay'ın yıldızı bu olayla parlamaya başlar: "Orada ve daha sonra büyük kıymetler tanıdım. Orada babama her Fatiha okuduğumda, bana gösterdiği alicenap alâka hâlâ gözlerimi yaşartan Falih Rıfkı Atay vardı. 

Ben hiç bir zaman kendime yetim bir çocuk diyemiyorum, çünkü Hakimiyet—i Milliye'de, ismi sade Beyefendi olarak geçen ve hakikaten beyefendi olan o devrin o büyük kalem sahibi Falih Rıfkı ile birlikte Ahmed Emin'inden (Yalman), Hüseyin Cahiti'nden (Yalçın) diyebilirim ki, Ankara Müftüsü olan ve Milli Mücadele'de Atatürk'ün çok istifade ettiği, —Atatürk'ün de cenaze namazını o kıldırdı— Şerafettin Yatkaya, Esat Sezai Sümbüllük, Mehmet Akif'in damadı Kur'an—ı Kerim'in en mükemmel tercümesini yapan Ömer Rıza Doğrul, Ahmet Hamdi Akseki, bu çok muhterem ve mübeccel insanların hemen hemen hepsini tanıdım, hepsinin ellerini öptüm, hepsinden feyiz aldım. O zamanın insanları büyük bir azim ve hoşgörüyle insan yetiştirmeye çalışıyorlardı. Sizin daha sonra sadece isimlerini hatırladığınız Abidin Daverler, Refik Halitler, Burhan Felekler benim ismini saydığım o büyük insanların ışıklarında yetiştiler. Ben o devri yaşadım. 

Gazeteciliğin İlk Yılları
Kutay, 1928'de girdiği Hakimiyet—i Milliye'de 1939'a kadar çalışır: "Sonra beni ayırdılar oradan. Bir sebebi yoktu." Daha önce Konya'da Yeni Anadolu isimli Anadolu'da ilk defa 8 sayfa, renkli başlıklı bir gazetenin kuruluşuna imza atan Kutay, İstanbul'a gelip Celal Bayar'ın büyük oğlu Refi Bayar'la Güneş isimli bir matbaa kurup Halk isimli bir gazete çıkarır iki yıl boyunca. Gündelik gazete tatmin etmeyince de Millet ve Hakka Doğru mecmualarını çıkarmaya başlar (1944—51). 

Cemal Kutay’ın Eşi
Kutay o kadar yoğun çalışmaktadır ki, bu tempoda çalışırken evlenmeyi bile düşünmemektedir. Ancak ailesi, onu, 1944'te yine Rumelili, Yugoslavya göçmenlerinden olan ve Niğde'ye yerleşmiş Kamil—Nezahat çiftinin kızları Melahat (Günan) Hanım'la evlendirir. Beş çocuğu gelir dünyaya. 

Cemal Kutay’ın Çocukları
1.Zeynep Sırma, yüksek maden mühendisi Erol Kuyaş'la, 
2.Ayşe Mine, Adnan Koca ile, 
3.Ömer Faruk, Prof. Dr. Sevil Kutay'la, 
4.Gazale Nilgün, yüksek inşaat mühendisi Mehmet Ciğeroğlu ile, 
5.Kardeşlerin en küçüğü İnci Kübra, tanınmış fotoğraf sanatçısı Muhlis Maçero ile evlenmiştir.

Kutay’ın İlk Kitabı
Bu arada ilk kitabı olan Selçuklu'dan Osmanlı'ya adında bir biyografi kitabını da 1935'te yayınlayan Cemal Kutay, Naşit Hakkı Uluğ'un idare müdürü olduğu zamanda, Ulus'ta çalışan herkesin CHP'ye girmesini zorunlu kılmasına rağmen bu dönemde bile siyasete bulaşmaz. Kutay, daha sonraki dönemde de siyasetten uzak duracaktır. 1952'de ise yeni bir yayın macerasına atılır: "Ne Ebüzziyazade Velid, ne Hüseyin Cahit, ne Ahmet Emin, hiç kimse böyle bir şeye girmemi istemediler. 'Sen deli misin?' dediler. Bin 800 abone temin edersem çıkaracağım. Bunun için 80 bin adrese bir açık mektup yazdım." 

Kutay, 1952'den 57 yılına kadar, tamamlandığında 12 bin sayfa ve 20 cilt olacak kronolojik değerler içerisinde fasikül fasikül bir tarih kitabı yayınlar (Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi). Kutay, Konya'daki Babalık'ta başlayan ve Hakimiyet—i Milliye ile devam eden basın hayatını Tan, Tanin, Son Telgraf gazetelerinde devam ettirir. 
İttihat ve Terakki Uzmanı
Kutay, Son Posta'da 'İttihat ve Terakki nasıl çıktı, nasıl kuruldu, nasıl ayrıldı' adıyla 807 gün yayınladığı tefrika ile de bu alanda bir rekorun sahibi olur. 

Gazetecilik Yılları
Hür Anadolu, Sedat Simavi'nin sahibi olduğu Yedigün de onun kalem oynattığı diğer basın kuruluşlarıdır: "Sedat Simavi, Hüseyin Cahit Yalçın'ın yazılarına, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerine, Refik Halit Karay'ın hikayelerine 250 kuruş verirken bana 375 kuruş veriyordu. Biliyordu, iki kardeşimi İstanbul'da yüksek tahsil yaptırdığımı. O zamanki insanlar başkaydı. Türkiya'da (Kutay, özellikle Türkiya diyor) inanılmaz bir insan kıymeti enflasyonu var." Aktif gazeteciliği en son Tercüman'da yaptığı çalışmalarla noktalayan Cemal Kutay, 2001 tarihi itibariyle 183 kitap yayınlar. 
Fransızca, Arapça, Farsça bilir. 

ESERLERİ:
· TÜRKİYE İSTİKLAL VE HÜRRİYET MÜCADELELERİ TARİHİ 
· TÜRK NEDİR, NE DEĞİLDİR? OSMANLI NEDİR, NE DEĞİLDİR? 
· ÜÇ DEVİRDE, İrfan ve Vicdanının Hasreti Millet ve Devletini arayan Adam : MEHMET ŞEREF AYKUT (1874-1939) 
· OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E SON YÜZYILIMIZDA BİR İNSANIMIZ : Hamidiye Kahramanı Milli Mücadele Zafer Devri Başbakanı HÜSEYİN RAUF ORBAY (1881-1964) Hayat Hatıraları 
· Etniki Eterya'dan Günümüze EGE'NİN TÜRK KALMA SAVAŞI 
· "Etniki Eterya'dan Günümüze EGE'NİN TÜRK KALMA SAVAŞI" kitabının ikinci ve sonuncu cildi : EGE'NİN KURTULUŞU 
· TÜRK-ALMAN TARİHİ KADER BAĞI TURKISCH DEUTSCHE GESCHICHTE Das Geminsame Srhirksal 
· KURTULUŞUN VE CUMHURİYET'İN MANEVİ MİMARLARI 
· YÜZ KIRK ÜÇ YILIN PERDE ARKASI ANAYASA KAVGASI VE NASIL BİR ANAYASA 
· ÜÇ DEVİRDEN HAKİKATLER 
· ÜÇ DEVİRDE BİR ADAM ( ALİ FETHİ OKYAR'IN HAYAT VE HATIRALARI 1880-1943) 
· TÜRK MİLLİ MÜCADELESİ'NDE AMERİKA 
· SAM AMCA'YA MEKTUP VAR 
· ÇERKEZ ETEM DOSYASI 
· ATATÜRK DEVRİ EKONOMİSİ : CELAL BAYAR 
· BİR TÜRK'ÜN BİYOGRAFİSİ : CELAL BAYAR 
· BİLİNMEYEN TARİHİMİZ 
· ÖRTÜLÜ TARİHİMİZ 
· SİSLİ TARİHİMİZ 
· TARİH KONUŞUYOR : ( 1-8 CİLT ) 
· TARİH KONUŞUYOR II. (1-12 CİLT) 
· TARİH SOHBETLERİ 9 MÜSTAKİL KİTAP 
· CEMAL KUTAY KİTAPLIĞI VE TARİHSEVENLER KLUBÜ 
· SOHBETLER (16 KİTAP) 
· DÜNÜMÜZ, BUGÜNÜMÜZ, YARINIMIZ ÜZERİNDE SOHBETLER 
· GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK KİTAPLIĞI : 6 KİTAP 
· HÜKÜMETLERİ İÇİNDE AHLAK İÇİN MÜCADELE CUMHURİYET DEVRESİNDE SUİİSTİMALLER DİVANI ALİLER (YÜCE DİVAN) MECLİS TAHKİKATI 
TÜRKİYE İSTİKLAL VE HÜRRİYET MÜCADELELERİ TARİHİ
TÜRK NEDİR, NE DEĞİLDİR? OSMANLI NEDİR, NE DEĞİLDİR?
ÜÇ DEVİRDE,
MEHMET ŞEREF AYKUT (1874-1939)
OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E SON YÜZYILIMIZDA BİR İNSANIMIZ
EGE'NİN TÜRK KALMA SAVAŞI
EGE'NİN KURTULUŞU
TÜRK-ALMAN TARİHİ KADER BAĞI 
KURTULUŞUN VE CUMHURİYET'İN MANEVİ MİMARLARI
YÜZ KIRK ÜÇ YILIN PERDE ARKASI ANAYASA KAVGASI VE NASIL BİR ANAYASA
ÜÇ DEVİRDEN HAKİKATLER
ÜÇ DEVİRDE BİR ADAM ( ALİ FETHİ OKYAR'IN HAYAT VE HATIRALARI 1880-1943)
TÜRK MİLLİ MÜCADELESİ'NDE AMERİKA
SAM AMCA'YA MEKTUP VAR
ÇERKEZ ETEM DOSYASI
ATATÜRK DEVRİ EKONOMİSİ : CELAL BAYAR
BİR TÜRK'ÜN BİYOGRAFİSİ : CELAL BAYAR
BİLİNMEYEN TARİHİMİZ
ÖRTÜLÜ TARİHİMİZ
SİSLİ TARİHİMİZ
TARİH KONUŞUYOR : ( 1-8 CİLT )
TARİH KONUŞUYOR II. (1-12 CİLT)
1-ANAVATANDA SON BEŞ OSMANLI TÜRKÜ 
2-I.DÜNYA HARBİ'NDE TEŞKİLATI MAHSUSA VE HAYBER'DE BİR TÜRK GENCİ :
3-VİYANA KAPILARINDAN DÖNÜŞ VE OSMAN AĞA'NIN ÇİLESİ : 
4- 1913'TE GARBI TRAKYA'DA İLK TÜRK CUMHURİYETİ : 
5- II.DÜNYA HARBİ'NDE BELGRAD'I KURTARAN TÜRK :
6- TRABLUSGARP'TA BİR AVUÇ KAHRAMAN :
7-NECİD ÇÖLLERİNDE MEHMET AKİF :
8- MİLLİ MÜCADELE'DE ÖNCEKİLER VE SONRAKİLER 
9- SİYASİ MAHKUMLAR ADASI MALTA 
10- PRENS SABAHATTİN BEY, SULTAN II. ABDÜLHAMİT, İTTİHAT VE TERAKKİ: 
ÜÇ PAŞALAR KAVGASI 
LAWRENS'A KARŞI KUŞÇUBAŞI 
TARİH SOHBETLERİ 9 MÜSTAKİL KİTAP
CEMAL KUTAY KİTAPLIĞI VE TARİHSEVENLER KLUBÜ:
· 31 MART İHTİLALİNDE SULTAN HAMİT 
· MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİ 
· ŞEHİT TACİDARLAR 
· İSTİKLAL SAVAŞI'NIN MANEVİYAT ORDUSU (2 cilt) 
· AVRUPA'DA SULTAN AZİZ 
· ÜÇ PAŞALAR KAVGASI 
· NECİD ÇÖLLERİNDE MEHMET AKİF 
· SİYASAL SÜRGÜNLER ADASI MALTA 
· BELGRAD'I KURTARAN TÜRK 
· TRABLUSGARP'TA BİR AVUÇ KAHRAMAN 
· LAWRENS'A KARŞI KUŞÇUBAŞI 
SOHBETLER (16 KİTAP)
DÜNÜMÜZ, BUGÜNÜMÜZ, YARINIMIZ ÜZERİNDE SOHBETLER (farklı hacimli 6 cilt)
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK KİTAPLIĞI : 6 KİTAP
II.RIFAT PAŞA'NIN AHLAK DÜNYASI :
BEKLENEN ADAM :
AVRUPA'DA SULTAN AZİZ 
SAHTE DERVİŞ 
NELERE GÜLERLERDİ 
TARİHTE TÜRKLER ARAPLAR HİLAFET MESELESİ 
HÜKÜMETLERİ İÇİNDE AHLAK İÇİN MÜCADELE CUMHURİYET DEVRESİNDE SUİİSTİMALLER DİVANI ALİLER (YÜCE DİVAN) MECLİS TAHKİKATI
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ (1872-1960)
BİR GERİ DÖNÜŞÜN MİRASI
İNSANI İNSAN YAPMIŞ BİR İNSAN (570-632) VE GÜNÜMÜZE MİRASI
CEP KİTAPLARI : 
· ATATÜRK ENVER PAŞA HADİSELERİ 
· TALAT PAŞA'YI NASIL VURDULAR 
· SİVAS KONGRESİ'NDE ATATÜRK'ÜN İSTANBUL HÜKÜMETİNCE TEVKİFİ GİRİŞİMİ 
· KARABEKİR ERMENİSTAN'I NASIL YOK ETTİ 
· MİLLİ MÜCADELE'DE YEŞİL ORDU EFSANESİ 
· TÜRKİYE'DE İLK KOMÜNİSTLER 
· LOZAN'DA İSMAT PAŞA'YI KİM ÖLDÜRECEKTİ 
· MÜTAREKE'DE PONTUS SUİKASTİ 
· PEMBE MENDİL 
· HALİT PAŞA ALİ ÇETİNKAYA VURUŞMASI 
· 150'LİKLER FACİASI 
· LENİN'E KARŞI ENVER PAŞA 
· ŞEHİTLİKLERİMİZ 
· TARİH VE ZAMAN İBRETTİR 
· TÜRK EMEK NURU 
· BEŞ KITADA BİR TÜRK PAŞASI DANİŞ KARA BELEN 
· TÜRK KANADI 
· SELÇUKLU'DAN OSMANLIYA 
ATATÜRK YOLUNDA
1907 II. MEŞRUTİYET ÖNCESİ MUSTAFA KEMAL'İN ÖNERDİĞİ MİSAK-I MİLLİ
ATATÜRK'ÜN SON GÜNLERİ
ARDINDA KALANLAR
ATATÜRK OLMASAYDI
ATATÜRK BUGÜN OLSAYDI
ATATÜRK'ÜN BERABERİNDE GÖTÜRDÜĞÜ HASRET : TÜRKÇE İBADET

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


Yorum yazabilmeniz için Üye olmanız gerekmektedir. Üye Girişi yapmak için tıklayınız.

E-Ticaret Sitemiz ve Sayfa Kısa Yolu

Sosyal Medya Sayfalarımız

Diğer Web Sitelerimiz