Amazonlar Nerede Yaşadılar?

Amazonlar milattan önce 2000'li yıllarda yaşamış, efsanevi kadın savasçılardır.

AMAZONLAR NEREDE YAŞADILAR?

Amazonlar milattan önce 2000'li yıllarda yaşamış, efsanevi kadın savasçılardır. 

Birçok kaynakta, bu savaşçı kadınların, Anadolu'nun kuzeyinde; Samsun yakınlarında bulunan Terme çayı civarında yaşadıkları belirtilir. 

Amazonlar, doğu ve batı kaynaklarında farklı isimlerde ve farklı hikâyelerle geçmektedirler. Milattan önce 8. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan İyonyalı ozan Homeros, İlyada destanında Amazon kadın savaşçıların ilk kez Karadeniz'de bulunan Thermodon Çayı kıyısına yerleştiklerinden ve Thamiskyra kentini kurduklarından söz etmektedir. 

Hipokrat, Amazonları sağ göğüsleri olmayan kadınlar olarak anlatir.. Amazonlar Oklarının yaylarını daha iyi çekebilmeleri için kadınların küçükken sağ göğüslerini kestiklerini ve bundan dolayı kendilerine eski Yunanca'da memesiz anlamına gelen Amazon adını verdikleri söylenir. Hipokrata göre ise kız çocukların sağ göğüsleri sıcak, bronz bir metalle dağılanarak büyümesi engellenir, böylelikle sağ omuz ve kolun gelişmesi sağlanırdı. Bu yiğit kadınların güzelliklerinin yanı sıra, çevik, hızlı, cesur ve disiplinli olmaları da onları diğer topluluklardan ayıran özellikler arasındaydı. 

Özellikle at binme konusundaki yetenekleri meşurdu. Amazonlar, atlarının üzerine eyer yerine sadece bir örtü örter, atın üzerinde başarılı bir şekilde ok atıp, mızrak fırlatabilirlerdi. Bu savaşçı kadınların ok ve yaydan başka silahları, labriz denilen çift yüzlü balta, mızrak ve kargıydı. Ayrıca savaşlarda kendilerini savunmak için kullandıkları yarım-ay şeklindeki kalkanları da bulunmaktaydı. Amazonlar, aralarından bir kadını kraliçe olarak seçerler. Erkekleri ise yalnızca köle niyetine ya da üremek için kullanırlardı. 

Bazı efsanelere göre Amazonların erkeklerle cinsel ilişkiye girmesi kesinlikle yasaktı ve Amazon bölgesinde erkekler yaşayamazdı. Ancak soylarının devamı için komşu kabile Gargareanlar'ı yılda bir kez mayıs ayında ziyaret ederlerdi. Bu ziyaretten sonra doğan çocuklardan erkek olanlar ya babalarına gönderilir ya da öldürülürdü. Kız çocuklar ise anneleri tarafından büyütülür, at sütü ve kudret helvasıyla beslenerek güçlendirilir; tarım, avcılık ve özellikle savaşçılık konularında yetiştirilirlerdi. 

Savaşlarda esir aldıkları erkeklerle beraber oldukları ve sonra onları öldürdükleri de rivayet edilmektedir. Nesillerini devam ettirmek için düzgün ve güçlü adamları seçerlerdi. Ayrıca fiziki yapısı iyi ve güçlü olmayan bir Amazon'un üremeye hakkı yoktu. 

Töreleri son derece katıydı. Bir erkekle beraber olabilmeleri için en az üç erkeği öldürmüş olmaları gerekiyordu.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Bilgi ve Kültür Sitelerimiz