F. YANGIN GÜVENLİĞİ

Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. Bu olaya "Yangın Üçgeni" adı verilir.

F.  YANGIN GÜVENLİĞİ

Maddenin,  ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.  Yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi yanıcı madde,  ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir.  Bu olaya "Yangın Üçgeni" adı verilir.  

YANGIN 

Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına YANGIN denir.  

YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değişir.  Bu nedenle yangınları dört sınıfta toplayabiliriz:

A Sınıfı Yangınlar Katı Madde (tahta,  kağıt pamuk v. s.  ) yangınlarıdır.  Akılda kolay kalması açısından biz buna A sınıfının baş harfi olan AHŞAP diyelim.  Yani A sınıfı yangınlar,  ahşap yangınlarıdır.  Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülür ve kontrol edilir. 

B Sınıfı Yangınlar Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer (Benzin,  benzol,  yağlar,  yağlı boyalar,  katran v. s. ).  Soğutma (sis halinde su),  boğma (karbondioksit,  köpük,  kuru kimyevi toz ) ile petrol türevleri,  alkol,  yağlı boya,  tiner yangınları söndürülebilir. 

C Sınıfı Yangınlar Türü yanıcı gaz maddeler yangınıdır.  (Metan,  propan,  LPG,  asetilen havagazı v. b. ) Kuru kimyevi toz,  köpük,  one-seven kullanarak söndürme gerçekleşir.  Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz.  Biz yine aklımızda kalması açısından C sınıfı yangınlara CEREYAN yangınları diyebiliriz. 

D Sınıfı Yangınlar Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer (Sodyum,  Potasyum,  Titanyum,  Magnezyum gibi).  Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır.  Elektrik yangınları ayrı bir sınıf olarak düşünülmemektedir.  Elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilmelidir. 

 

YANGININ NEDENLERİ 

Korunma önlemlerinin alınmaması:

En önemli nedendir.  Yangın,  elektrik kontağı,  ısıtma sistemleri,  LPG tüpleri,  parlayıcı-patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır.  Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılması,  LPG tüplerinin doğru kullanılması,  bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır. 

Bilgisizlik: 

Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir.  Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek,  soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek,  tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. 

İhmal :

Yangın konusunda bilgili olmak yetmez.  Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti,  kapatmayı unuttuğunuz LPG tüpü,  ateşi söndürülmemiş ocak,  fişi prizde unutulan her ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir.  Bu nedenle,  yangına karşı daha dikkatli ve titiz olmamız gerekir.  

Kazalar:

İstem dışı olayların bazılarından yangın çıkabilir.  Yangın konusunda yeterli düzeyde bilgilenmek,  bu tür olaylarda nasıl hareket edeceğimize yardımcı olur.  

Sıçrama:

Kontrol altındaki bir ateşin,  ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak veyahut parlayıp-patlayarak sıçraması her zaman mümkündür.  

Sabotaj:

Bazı insanlar,  çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak yangın çıkarırlar.  Bu tür olaylara karşı gerekli önlem alınmalıdır. 

Doğa olayları:

Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu,  yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucu yangınlar çıkabilir.  

 

SÖNDÜRME PRENSİPLERİ 

Su İle Soğutarak Söndürme: 

Soğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çok kullanılandır.  Suyun fiziksel-kimyasal özelliği,  yanıcı maddeyi boğar ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının sönmesini sağlar.  

Yanıcı Maddeyi Dağıtma: 

Yanan maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür,  bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner.  

Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme uygulanmaz. 

Örtme: 

Katı maddeler veya kimyasal bileşikler kullanarak yanan madde ile oksijenin kesilmesi olayıdır.  Akaryakıt yangınlarında,  örtü oluşturan kimyasal bileşikler kullanılmaktadır. 

Boğma: 

Yangının oksijenle ilgisinin kesilmesi veya azaltılması olayıdır.  

Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması:

Yanmakta olan maddelerin ortadan kaldırılması halinde,  yanma üçgeni oluşamaz.  Bu nedenle de yangın sönmüş olur.

 

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN ÇEŞİTLERİ 

Yangın söndürme tüplerinin; Sulu (CO2 tazyikli,  hava basınçlı,  soda asitli),  Hava kesici (köpüklü,  karbondioksitli) Kimyasal Reaksiyonlu (halojen karbürlü,  kuru kimyasal tozlu,  BCF) diye çeşitleri vardır. 

 

YANGINA KARŞI KORUNMAK UCUZDUR 

İşyerinizde ve evinizde yangına karşı önlemler almak sanıldığı gibi pahalı değildir,  tam tersine ucuzdur. 

Bu önlemler dizisinin mali gideri yaklaşık olarak yatırım maliyetinin binde biri oranında bile değildir.  

Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilir.  

 

YANGIN KAPINIZI ÇALARSA 

1. TELAŞLANMAYINIZ.  

2. BULUNDUĞUNUZ YERDE YANGIN İHBAR DÜĞMESİ VAR İSE ONA BASINIZ.  

3. İTFAİYE TEŞKİLATINA TELEFON EDİNİZ.  

4. YANGIN YERİNİN ADRESİNİ EN KISA VE DOĞRU ŞEKİLDE BİLDİRİNİZ. 

5. MÜMKÜN İSE YANGININ CİNSİNİ DE BİLDİRİNİZ (BİNA,  BENZİN,  MOTORLU VASITA VS.  GİBİ)

6. YANGINI ÇEVRENİZDEKİLERE DUYURUNUZ.  

7. İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ELDE MEVCUT VASITA VE İMKANLARDAN FAYDALANMAYA ÇALIŞINIZ. 

8. YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ.  

9. BUNLARI YAPARKEN KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMAYINIZ.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Sosyal Temalı Web Sitelerimiz

Güzellik Temalı Web Sitelerimiz

Yöresel Temalı Web Sitelerimiz

Kısa Yollar

Bilgi Temalı Web Sitelerimiz

Eğlence Temalı Web Sitelerimiz