Isaac Newton

Isaac Newton / Güzel İnsanlar / Bilgi Peşinde / www.bilgipesinde.com / Tüm zamanların en etkili bilim insanlarından birisi olarak kabul edilen Sir Isaac Newton bilimsel devrimin anahtar isimlerinden birisidir. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ( Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri) kitabını 1687 yılında yayınlamıştır. Kitapta klasik matematik esasını konu alır.

Sir Isaac Newton kimdir?

Doğum tarihi: 4 Ocak 1643, Woolsthorpe Manor House, Birleşik Krallık
Ölüm tarihi ve yeri: 31 Mart 1727, Kensington, Londra, Birleşik Krallık

Sir Isaac Newton İngiliz matematikçi, gök bilimci, ilahiyatçı ve fizikçidir. 25 Aralık 1642 ve 20 Mart 1727 yılları arası yaşamıştır.

Tüm zamanların en etkili bilim insanlarından birisi olarak kabul edilen Sir Isaac Newton bilimsel devrimin anahtar isimlerinden birisidir. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ( Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri) kitabını 1687 yılında yayınlamıştır. Kitapta klasik matematik esasını konu alır. Sir Isaac Newton ayrıca optik bilimine çığır açan katkılar sağlamış ve matematiksel analizin giriş kısmı olan sonsuz küçükler hesabını geliştirmiştir.

Yaşam Öyküsü
Bir Çiftci olan babası o doğmadan üç ay önce ölmüştü. Oniki yaşında Grantham'da king's School'a yazılan Newton bu okulu 1661'de bitirdi. Aynı yıl Cambridge Universite'sindeki Trinity Kolleje girdi. Nisan 1665'te bu okuldan lisans derecesini aldı. Lisansüstü çalışmalarına başlıyacağı sırada ortalığı saran veba salgını yüzünden üniversite kapatıldı. Salgından korunma amacıyla annesinin çiftliğine sığınan Newton burada geçirdiği iki yıl boyunca en önemli buluşlarını gerçekleştirdi.

1667'de Trinity Kolleje öğretim üyesi olarak döndüğünde diferansiyel ve integral hesabın temellerini atmış, beyaz ışığın renkli bileşenlerine ayrıştırılabileceğini saptamış ve cisimlerin birbirlerini, uzaklıklarının karesi ile ters orantılı olarak çektikleri sonucuna ulaşmıştı.Çekingenliği yüzünden Newton her biri bilimde devrim yaratacak nitelikteki bu buluşların çoğunu uzun yıllar sonra (örneğin diferansiyel ve integral hesabı 38 yıl sonra) yayımlamıştır. Lisansüstü çalışmasını ertesi yıl tamamlayan Newton 1669'da henüz 27 yaşındayken Cambridge Universite'sinde matematik profesörlüğüne getirildi. 

Royal Society'ye sunduğu renk olgusuna ilişkin bidirisinin eleştirilere hedef olması , özellikle Robert Hooke tarafından şiddetle eleştirilmesi üzerine  Newton tümüyle içine kapanarak, bilim dünyasıyle ilişkisini kesti. 1675'de sunduğu gene optik konusundaki iki bildirisi yeni tartışmalara yol açtı. Hooke makalelerdeki bazı sonuçların kendi buluşu olduğunu ,Newton'un bunlara sahip çıktığını öne sürdü.Bütün bu tartışma ve eleştiriler sonucunda 1678'de  ruhsal bunalıma giren Newton ancak yakın dostu ünlü astronom matematikçi Edmond Halley'in çabalarıyla altı yıl sonra bilimsel çalışmalarına geri döndü.

Cambridge Universite'sinde katolikliği yaygınlaştırma ve egemen kılma çabalarına karşı başlatılan direniş hareketine öncülük eden Newton, kral düşürüldükten sonra 1689'da üniversitenin parlamento daki temsilciliğine seçildi. 1693'de yeniden bir ruhsal bunalıma girdi ve yakın dostlarıyla, bu arada Samuel pepys ve John locke ile arası bozuldu. İki yıl süren bir inziva döneminden sonra sağlığına yeniden kavuştuysada bundan sonraki yaşamında bilimsel çalışmaya eskisi gibi ilgi duymadı. Daha sonra 1699'da Fransız Bilimler Akademi'sinin yabancı üyeliğine 1703'de Royal Society'nin başkanlığına seçildi.

Sir Isaac Newton neleri keşfetmiştir?

Gelmiş geçmiş bilim adamlarının en büyüklerinden biri olarak kabul edilen Newton matematik ve fizikte çok önemli buluşlar gerçekleştirdi. Matematikte (a+b)ª  ifadesinin üstel seriye açınımını veren genel ikiterimli teoremini  buldu. Newton'un bilime en büyük katkısı mekanik alanındadır. Merkezkaç kuvvet yasası ile Kepler yasalarını birlikte ele alarak kütleçekim yasasını ortaya koydu. Newton hareket yasaları olarak bilinen eylemsizlik ilkesi, kuvvetin kütleyle ivmenin çarpımına eşit olduğunu ifade eden yasa ve etki ile tepkinin eşitliği fiziğin en önemli yasalarındandır.

Principia adlı kitabında Sir Isaac Newton evrensel kütle çekim yasasını ve hareket yasalarını formülleştirmiştir. Bu formüller 3 yüzyıl boyunca bilim insanlarının fiziksel evreni anlayış biçimi olmuştur. Kütle çekimin matematiksel tanımından hareketle Kepler'in gezegensel hareket yasalarından hareketle kütle çekimin matematiksel tanımından yola çıkarak kuyruklu yıldızların yörüngeleri, gelgit, yörüngesel salınım ve benzer fenomenleri aynı prensipleri kullanarak açıklamıştır. Sir Isaac newton ayrıca Güneş'in Güneş Sistemi'nin merkezinde bulunduğunu açıklayan günmerkezlilik modelininin geçerliliği hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırmıştır. Sir Isaac Newton, Dünya'nın küre benzeri bir şekle sahip olduğunu öne sürmüş ve bu teori daha sonra Pierre Louis Maupertuis ve Charles Marie de La Condamine gibi isimlerce doğrulanmıştır. Bu sebeple Kıta Avrupası'ndaki bilim insanlarının birçoğu Newton Mekaniği'ni René Descartes'ın eski sistemine üstün olarak kabul etmiştir.

Sir Isaac Newton ayrıca ilk yansıtmalı teleskobu icat etmiştir ve prizmanın beyaz rengi görünür ışığa çevirerek renkleri oluşturduğunu öne sürdüğü Renk Teorisi'ni ortaya atmıştır. Sir Isaac Newton'un ışık hakkındaki çalışmaları 1704 yılında yayınladığı Opticks adlı kitabında yer almıştır. Newton ayrıca Soğuma Kanını formülü geliştirmiş ve ışığın hızı ile ilgili ilk teorik hesaplamayı yapmıştır ve Newton tipi akışkanları tanıtmıştır. Kalkülüs üzerindeki araştırmalarının yanı sıra Newton, binom açılımını yaygınlaştırmış, matematikte kök işlemini geliştirmiş ve kübik splineyi sınıflandırmıştır.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


Diğer Web Sitelerimiz