DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

Bugün Dünya Barış Günü, Hitlerci Alman Nazi ordularının 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırmasının yıldönümü. Bu saldırıyla başlayan II. Dünya Savaşı 55 milyon insanın ölümüne yol açtı. Savaşta en ağır kayba uğrayan Sovyetler Birliği tek başına 25 milyonun üzerinde insanını kaybetti. Savaş bittiğinde, ilerici insanlık, kapitalizmin yol açtığı bu felaket unutulmasın diye, bu günü Dünya Barış Günü ilan etti.

1 Eylül Dünya Barış Günü

1 Eylül 1939 tarihinde 20. yüzyılın en kanlı savaşını başlatan Nazi orduları Polonya’ya saldırarak bir dünya savaşının başlamasına, bu süreçte milyonlarca kişinin ölümüne ve sakat kalmasına sebep olmuşlardı. 

Bugün Dünya Barış Günü, Hitlerci Alman Nazi ordularının 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırmasının yıldönümü. Bu saldırıyla başlayan II. Dünya Savaşı 55 milyon insanın ölümüne yol açtı. Savaşta en ağır kayba uğrayan Sovyetler Birliği tek başına 25 milyonun üzerinde insanını kaybetti. Savaş bittiğinde, ilerici insanlık, kapitalizmin yol açtığı bu felaket unutulmasın diye, bu günü Dünya Barış Günü ilan etti.

Özel olarak İkinci Dünya savaşı
II. Dünya Savaşı, dünya çapında tahminen 55 milyon ölümle sonuçlandı. Tarihteki en büyük ve en yıkıcı savaştı. II. Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başladı. İngiltere ve Fransa bu işgale Almanya’ya savaş ilan ederek karşılık verdi. Alman Kuvvetleri 1940 baharında Batı Avrupa’yı işgal etti. Almanya’nın cesaret vermesiyle, Sovyetler Birliği 1940 yılının Haziran ayında Baltık devletlerini işgal etti. Mihver devletlerden (Almanya’nın müttefiki ülkeler) biri olan İtalya, 10 Haziran 1940’ta savaşa katıldı. Naziler, 10 Temmuz 1940’tan 31 Ekim 1940’a kadar İngiltere’ye karşı bir hava savaşı sürdürdü ve bu savaşı kaybetti. Bu savaş, Britanya Savaşı olarak bilinir.

6 Nisan 1941’de, Yugoslavya ve Yunanistan’a saldırarak Balkan bölgesini garanti altına aldıktan sonra, Almanya ve müttefikleri, 22 Haziran 1941’de Alman-Sovyet Paktını doğrudan ihlal ederek, Sovyetler Birliği’ne saldırdılar. Haziran ve Temmuz 1941’de Almanlar, Baltık devletlerini de işgal ettiler. Sovyet lideri Joseph Stalin, daha sonra Nazi Almanya’sı ve Mihver İttifakı karşısında Müttefik Kuvvetleri’nin büyük liderlerinden biri oldu. Alman birlikleri 1941 yazı ve sonbaharı boyunca Sovyetler Birliği’nin iç kesimlerine doğru ilerledi. Sovyet askerleri, 6 Aralık 1941’de büyük bir karşı saldırı başlattı. Bir gün sonra, 7 Aralık 1941’de Japonya (Mihver Kuvvetleri’nden), Hawaii’deki Pearl Harbor’ı bombaladı. Bu olay ABD’nin Büyük Britanya ve Sovyetler Birliği ile ittifak kurarak savaşa girmesine yol açtı.

Mayıs 1942’de, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, binlerce bombardıman uçağıyla, Almanya’nın Köln şehrine , savaşı ilk kez Almanya’nın içine taşıyan bir saldırı düzenledi. Müttefik Hava Kuvvetleri sonraki üç yıl boyunca Alman devletinin sanayi tesislerini ve şehirlerini sistematik olarak bombaladı. Bombardıman sonunda, 1945 yılına kadar Alman şehirlerinin çoğu harabeye döndü.

1942 yazında, Doğu Cephesi’nde Almanlar ve Mihver Kuvvetler, Sovyetler Birliği içinde yeniden saldırıya geçerek, Volga Nehri kıyısındaki Stalingrad ve Bakü şehirleriyle birlikte Kafkas petrolü sahalarını ele geçirmeyi amaçladı. Alman saldırıları, 1942 yazının sonlarına doğru her iki cephede de durdu. Kasım’da, Sovyet birlikleri Stalingrad’da karşı saldırı başlattılar ve 2 Şubat 1943’te, Alman Altıncı Ordusu, Sovyetler Birliği’ne teslim oldu. Almanlar, Temmuz 1943’te, Kursk’a, tarihte en büyük tank savaşı olarak geçen bir hücum daha yaptılar ama Sovyet birlikleri saldırıyı geri püskürttü ve savaş süresince bir daha bırakmayacakları bir askerî üstünlüğü ele geçirdi.

Temmuz 1943’te müttefikler, Sicilya’ya çıkartma yaptılar ve Eylül’de İtalya anakarası kıyılarına ulaştılar. İtalyan Faşist Partisi Büyük Konseyi’nin, İtalyan başbakanı Benito Mussolini’yi (Hitler’in bir müttefiki) görevden almasının ardından İtalyan ordusu yönetimi ele geçirdi ve 8 Eylül’de Anglo-Amerikan güçleriyle bir teslimiyet anlaşması yaptılar. İtalya’daki Alman birlikleri bölgenin kuzey yarısının kontrolünü ele geçirdi ve direnmeye devam etti. İtalyan ordu yetkilileri tarafından tutuklanan Mussolini, Alman SS komandoları tarafından Eylül’de kurtarıldı ve Kuzey İtalya’da (Almanya’nın yönetimi altında) neo-faşist bir kukla rejimi kurdu. Alman birlikleri, 2 Mayıs 1945’te teslim oluncaya kadar Kuzey İtalya’yı tutmaya devam ettiler.

6 Haziran 1944’te (Büyük Gün)—büyük bir askerî operasyonun parçası olarak—150.000 müttefik askeri, Ağustos’un sonunda özgürlüğüne kavuşan Fransa’ya çıktı. 11 Eylül 1944’te, ilk ABD birlikleri, Sovyet birlikleri doğu sınırını geçtikten bir ay sonra Almanya’ya girdiler. Aralık’ın ortasında, Almanlar Belçika ve doğu Fransa’da Bulge Savaşı olarak bilinen başarısız bir karşı saldırı başlattılar. Müttefik Hava Kuvvetleri, Nazi endüstriyel tesislerine, örneğin Auschwitz’de bulunan biri gibi (gaz odaları asla hedef alınmamasına rağmen) saldırdı.

Sovyetler, 12 Ocak 1945’te, Batı Polonya’yı özgürlüğüne kavuşturan ve Macaristan’ı (bir Mihver kuvveti) teslim olmaya zorlayan bir saldırıya başladılar. 1945 Şubat’ının ortasında, müttefikler Almanya’nın Dresden şehrini bombalayarak yaklaşık 35.000 sivili öldürdüler. Amerikan birlikleri, 7 Mart 1945’te Ren nehrini geçtiler. 16 Nisan 1945’teki son Sovyet saldırısı, Sovyet güçlerinin Almanya’nın Başkenti Berlin’i kuşatmalarını sağladı. Sovyet birlikleri İmparatorluk Şansölyeliğine doğru yol alırken, Hitler 30 Nisan 1945’te intihar etti. Almanya, 7 Mayıs 1945’te, Reims’te Batılı müttefiklere ve 9 Mayıs’ta Sovyetler’e, Berlin’de koşulsuz teslim oldu. Ağustos’ta, Amerika’nın, Japon şehirleri Hiroşima ve Nagazaki’ye 120.000 sivili öldüren atom bombalarını atmasının hemen sonrasında Pasifik’teki savaş sona erdi. Japonya 2 Eylül’de resmen teslim oldu.

Rıza Güzey'in notu:

İkinci Dünya savaşının ayrıntılı ve çok akıcı biçimde anlatımını sağlayan video zincirini izlemenizi öneriyorum. Yararlanmanız dileğiyle tüm bu videoların linklerini surasıyla aşağıda veriyorum. Sevgilerimle,

1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=YXOUm6F3LFU 

1939, Savaş öncesi Almanya'nın Avusturya ve Çekoslovakya'yı işgal etmesi. 1 Eylül'de Polonya'nın işgali ile İngiltere ve Fransa'nın da savaşa katılması. 

2. Video: https://www.youtube.com/watch?v=qo5h7LGF5Pc 

1940, Mihver devletlerinin yükselişi, Almanya'nın Danımarka, Norveç, Hollanda ve Belçika'yı işgali. İtalya'nın savaşa katılması. Savaşın Kuzey Afrika'ya sıçraması ve Fransa'nın teslim olması. İngiltere'nin bombalanması. Japonya'nın savaşa katılması. Macaristan ve Romanya'nın da savaşa katılması.

3. Video: https://www.youtube.com/watch?v=tV2n8nsUECs 

1941, Mihver devletlerinin ilerleyişinin hızlanarak sürmesi. Bulgaristan'ın savaşa katılması. Yugoslavya ve Yunanistan'ın işgali. Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırması ve Leningrad'ın kuşatılması. Japonya'nın Pearl Harbour baskını ve ABD'nin savaşa katılması. 

4. Video: https://www.youtube.com/watch?v=GszfBxyzQBI&t=14s

1942, Amerika Japonya'ya saldırısı (Doolittle), Mercan Denizi ve Midway savaşları

5. Video: https://www.youtube.com/watch?v=cTnnl-sxUtk 

1942, Avrupa'da Savaşın akışının tersine dönmesi. Almanya'nın Stalingrad'a saldırması ve Almanların burada yenilmeye başlaması. Müttefikler Kuzey Afrika'nın kontrolünü ele geçirdiler.

6. Video: https://www.youtube.com/watch?v=8eLXvpVpD9U&t=47s

1943, Müttefiklerin kazanmaya başlaması, Almanların Stalingrad'ta yenilmesi. Sovyetleri Kafkasları kontrol etmesi.  Müttefikler, Kuzey Afrika'dan İtalya'ya saldırıyorlar. Mussolini görevden alınıyor.  Roma bombalanıyor. İtalyanlar teslim oluyor.  7. Video: https://www.youtube.com/watch?v=lJ5QvJeLL50 

1944, Müttefiklerin ilerleyişi sürüyor, Sovyet ordusu hem kuzeyde hem de güneyde ilerliyorlar. Müttefikler İtalya'yı tümüyle işgal ediyorlar. 6 Haziran'da Normandiya'ya çıkarma yapılıyor. Almanya V1 ve V2 füzeleri ile İngiltere'ye saldırdılar. Sovyetler Varşova'yı kuşattılar ve Polonyalılar isyan ederek Almanları ülkelerinden attılar. Aynı tarihlerde Müttefikler tarafından Paris kurtarıldı. Atina kurtarıldı. Almanya son bir gayretle Müttefiklere saldırdılar. Bulge'da çok kanlı bir savaş yaşandı. Amerika 20.000 asker kaybettiler. 

7. Video: https://www.youtube.com/watch?v=9z_YTypZ1u8 

1945, Savaşın sona ermesi. Almanya işgal edildi. Yalta konferansı yapıldı. Hamburg ve Dresden Yangın bombası ile bombaladı. Hitlerin ve komutanların intiharı. 8 Mayıs'ta Avrupa'da savaş sona erdi. İvo Jima adasında çok kanlı bir kuşatma yaşandı ve 19.000 Japon hayatını kaybetti. Hiroşima ve Nagazaki'ye Atom bombası atılması ve 2 Eylül'de Japonya'nın teslim olması ile savaşın sona ermesi...

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


Yorum yazabilmeniz için Üye olmanız gerekmektedir. Üye Girişi yapmak için tıklayınız.

E-Ticaret Sitemiz ve Sayfa Kısa Yolu

Sosyal Medya Sayfalarımız

Diğer Web Sitelerimiz