2019 Bandrol Ücretleri

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

Elektronik eşyalara 2019 Senesi içinde uygulanacak bandrol ücretleri.

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 499)

(2019 YILI BANDROL ÜCRETLERİ) (26.12.2018 t. 30637 s. R.G.)

Karar Sayısı: 499

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınmasına, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

25/12/2018 TARİHLİ VE 499 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ 
LİSTE
Her bir cihaz için bandrol karşılığı
tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

CİHAZ CİNSİ

1. Televizyon
• 51 Ekrana kadar (51 dahil).......................................................................................................... 10 AVRO
• 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil).............................................................................................. 16 AVRO
• 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil)............................................................................................... 22 AVRO
• 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil)........................................................................................... 34 AVRO
• 117 Ekran-148 Ekran arası (148 dahil)......................................................................................... 40 AVRO
• 148 Ekrandan yukarısı.................................................................................................................. 80 AVRO
• Oto Televizyonu........................................................................................................................... 8 AVRO

2. Radyolar
• Cep tipi radyo alıcıları.................................................................................................................... 1 AVRO
• Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar,
ışıldaklar ve radyolu vantilatörler....................................................................................................... 1 AVRO
• Oto radyo alıcıları.......................................................................................................................... 1 AVRO
• Taşınabilir radyo alıcıları................................................................................................................. 2 AVRO

3. Videolar..................................................................................................................................... 18 AVRO
4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı
cihazları........................................................................................................................................... 7 AVRO

 

5. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

• Televizyon-Radyo....................................................................................................................... 9 AVRO
• Televizyon -Radyo-Teyp............................................................................................................ 13 AVRO
• Televizyon-Video....................................................................................................................... 19 AVRO
• Televizyon-Radyo-Video............................................................................................................ 21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

• Cep tipi radyo kasetçalar (radyo - walkman)................................................................................ 1 AVRO
• Taşınabilir (pilli) radyo - pikap...................................................................................................... 3 AVRO
• Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar................................................................................................. 3 AVRO
• Oto Radyo-Kasetçalar................................................................................................................. 3 AVRO
• Oto Radyo-Kompakdiskçalar...................................................................................................... 4 AVRO
• Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar.................................................................................... 4 AVRO
• Radyo-Kasetçalar........................................................................................................................ 5 AVRO
• Radyo-Kompakdiskçalar............................................................................................................. 7 AVRO
• Radyo-Pikap............................................................................................................................... 7 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Pikap............................................................................................................ 14 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Pikap- Koıııpakdiskçalar................................................................................. 18 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar.......................................................................................... 18 AVRO

6. Diğer Cihazlar

• Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri.......................................................................... 2 AVRO
• Radyo ve/veya TV Ti ııavigasyon cihazları..................................................................................... 7 AVRO
• Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri................................................................... 15 AVRO
• Radyo ve/veya TVTi ev sinema sistemleri...................................................................................... 15 AVRO
• Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyoıılu multimedya cihazları.................................................... 10 AVRO
7. Cep Telefonları........................................................................................................................... 20 AVRO
8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar.............................................................................................. 10 AVRO
9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan
her türlü cihazlar.............................................................................................................................. 18 AVRO

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Yorum yazabilmeniz için Üye olmanız gerekmektedir. Üye Girişi yapmak için tıklayınız.

Teknik Uzmanlarımız

E-Ticaret Sitemiz ve Sayfa Kısa Yolu

Web Sitelerimiz

Tıp Uzmanlarımız

Ekonomi Uzmanlarımız

Sosyal Medya Sayfaları