Emlak Vergisi

Her yatırımın bir getirisi olabileceği gibi giderinin de olması doğaldır. Yatırımımızı emlak üzerine ve bir ev alarak yaptığımızı varsaymıştık. Evimizi kiraya vererek gelir elde etmeyi düşünmekteyiz. Buna karşılık kira gelirimiz olsun veya olmasın bağlı bulunulan belediyeye emlak vergisi ödeyeceğiz ve kira gelirimiz varsa beyanname verip gelir vergisi ödeyeceğiz.

EMLAK VERGİSİ

Her yatırımın bir getirisi olabileceği gibi giderinin de olması doğaldır. Yatırımımızı emlak üzerine ve bir ev alarak yaptığımızı varsaymıştık. Evimizi kiraya vererek gelir elde etmeyi düşünmekteyiz. Buna karşılık kira gelirimiz olsun veya olmasın bağlı bulunulan belediyeye emlak vergisi ödeyeceğiz ve kira gelirimiz varsa beyanname verip gelir vergisi ödeyeceğiz.

Her dört yılda bir kurulan İlçe Takdir Komisyonunca belirlenen emlak vergisi, mayıs ve kasım aylarında iki eşit taksitle ödenebilir. Ödeme ilgili belediye veznelerine yapılabileceği gibi artık pek çok belediyenin web sitesinden anında kredi kartı ile de yapılabilmektedir. Türkiye sınırları içerisinde sabit inşaat kapsamındaki binaların sahipleri eğer bir muafiyete sahip değillerse emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler.

Kimlerin emlak (bina ve arsa) vergisinden muaf (bağışlanmış) oldukları 1319 sayılı Emlak Vergisi Yasasında açıklanmıştır. Muafiyet (bağışlanmışlık) değişik maddelerde anlatılmış olmakla birlikte pek çoğumuzu ilgilendiren bölümü, maaşından başka geliri olmayan, Türkiye’de bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmuş ve toplam alanı 200 m2 altında tek bir eve sahip olan kişinin emlak vergisinden muaf olduğudur. Eğer bu evin kullanım alanı 200 m2den büyük ise ve birden çok paydaşı var ise (hisseli ise), bir kişiye isabet eden pay 200 m2nin altıda olsa dahi kişinin emlak vergisi vermesi gerekmektedir. Kişi bu evini konut olarak kiraya verirse muafiyetten yararlanabilir; ancak işyeri olarak kiralarsa muafiyetten yararlanamayacaktır. Kişi eğer bir başka eve hatta başka bir evin belli bir hissesine dahi sahip olsa bu haktan yararlanamaz.

Emlak vergisi muafiyetinde kişinin kendi durumu esastır; eşlerinin kira ve sair geliri olması kendi muafiyetine engel değildir. Kişilerin bu haktan yararlanabilmeleri için durumlarını bağlı bulundukları belediyeye bildirmeleri yeterli sayılacak ve muafiyet uygulanacaktır ancak yalan beyanda bulunulmuş ve belediye bunu bir şekilde öğrenmiş ise o güne kadar alınmayan bütün emlak vergileri faiziyle birlikte tahakkuk ettirilir ve ayrıca vergi ziyanı cezası kesilir.

Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri her durumda emlak vergisinden muaftırlar. Bundan başka, askeri tesisler, ibadethaneler, samanlık, sera vb. zirai tesisler, vergi muafiyeti tanınmış vakıflara ait binalar gibi ayrıcalıklar vardır.
Evin tapusuna sahip olmamakla birlikte intifa (kullanma) hakkına sahip olan kişiler emlak beyannamesi verirler ve eğer durumları yukarıda açıklanan koşullara uygun ise emlak vergisinden muaf olurlar.

Yatırım amacı ile bir ev satın alan kişi önce bağlı bulunduğu belediyeye Emlak Vergisi Bildiriminde bulunması; sonraki zaman diliminde ise eğer kira geliri varsa her yıl vergi dairesine kira geliri beyannamesi vermesi ve tahakkuk etmiş ise gelir vergisini zamanında ödemesi gerekir.

Yıllık kira geliri toplamı, emlak vergisinin %5’indan az olamaz. Beyanname verme süreleri, gelirin vergiden muaf bölümü gibi unsurlar her yıl değişse de bunlar internetten kolaylıkla sorgulanabilir. Kişinin toplam kazancı doğrultusunda gireceği vergi dilimi, ödeyeceği vergi tutarını belirleyecektir.

Kişi beyannamesini kendisi hazırlayabileceği gibi muhasebecisinden yardım alarak da hazırlayabilir.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Yorum yazabilmeniz için Üye olmanız gerekmektedir. Üye Girişi yapmak için tıklayınız.

Teknik Uzmanlarımız

Tıp Uzmanlarımız

Ekonomi Uzmanlarımız

Sosyal Medya Sayfaları

E-Ticaret Sitemiz ve Sayfa Kısa Yolu

Web Sitelerimiz