Finansal Planlama ve önemi

Bir yönetim aracı olan finansal planlama, işin tüm yönlerinin görülmesinde yöneticiye öngörü sağlar. Hedeflere ulaşacak kaynak tahsisinde doğru kararlar alınmasına yardımcı olur. Finansal planlama işin yönetimi esnasında , farklı ekonomik koşullar içindeyken, değişen şartlara uyumda ilerlemeyi ölçerken en büyük yardımcıdır.

FİNANSAL PLANLAMA VE ÖNEMİ

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu 375. madde ile, anonim şirketlerde yönetim kuruluna , 625. Madde ile de limited şirketlerde müdürlere devredilemez ve vazgeçilemez  görev ve yetkiler  getirmiştir. Yasa ile Şirket organlarının görevlerini net olarak tanımlamış ve tanımlı yetki ve görevlerin devredilemeyeceğini açıklamıştır.

Anonim şirketlerde Yönetim kurulu, Limited şirketlerde müdürler  bu yetkileri devredemediği gibi, bu yetkilerden  feragat da edemez.  Bunlardan birisi ve modern işletme yönetim araçlarından olan  finansal planlama (Bütçeleme sistemi),  kavramı  Türk Ticaret Kanunu ile hukuk sistemi içine dahil edilmiştir. 

Diğer taraftan bir şirketin yatırım, finansal planlama, temettü, satış ve pazarlama politikalarının kararı, şirket hedeflerinin ve kullanılacak araçların belirlenmesi Anonim şirketlerde yönetim kurulunun, limited şirketlerde ise müdür/müdürler kurulunun  sorumluluğundadır.   Finansal planlama ve bütçe uygulamaları, şirket için  yeterli likiditenin  güvence altına alınmasını sağlar.  Finansal planlama yapan bir şirket, mali yol haritasını belirlemiş olur. Hedeflenen verilerden sapmaları görerek, nedenlerini değerlendirir.  Bütçede hedeflenenden çok daha iyi sonuçlara ulaşılmış olabilir. Bütçeden sapmalar olumsuz da olabilir. Her iki durumda da nedenleri analiz etmek önemlidir. Çünkü bu nedenler, keşfedilmeyi bekleyen büyüme fırsatları ile doludur.

Bir yönetim aracı olan finansal planlama, işin tüm yönlerinin görülmesinde yöneticiye  öngörü sağlar. Hedeflere ulaşacak  kaynak tahsisinde doğru kararlar alınmasına yardımcı olur. Finansal planlama işin yönetimi esnasında , farklı ekonomik koşullar  içindeyken, değişen şartlara uyumda ilerlemeyi ölçerken en büyük yardımcıdır. Yeni şubeler açmak, işi genişletmek, ürün veya hizmetleri çeşitlendirmek için kararlar alırken hep yöneticinin yanındadır. Gelişen teknoloji ve artan rekabet nedeniyle daha hızlı ve doğru kararlar almanın gerekliliği açıktır. Bu kararları alabilmek için de Finansal planlamanın , güvenilir ve süratli bir raporlama sisteminin olması gerekmektedir.

 Finansal planlama sürecinde şirketin tüm  bölümleri kendi hedeflerini belirler ve gerçekleşen değerlere göre de sapmaları değerlendirir.  Bu çalışmalar, şirket içi kararların alınmasını hızlandırır. Finansal Planlama, bir şirketin tüm süreçleri için kazanılmış bir sermayedir.  Finansal planlama, finansal raporların analizini gerektirir.  Finansal raporların analizi olmadan, planlar yapmak zor veya imkansızdır.  Finansal planlama nakit, kazançlar ve harcamalar konusunda dengeli bir anlayış içinde ilerlemenizi sağlar. Dönen varlıklar, duran varlıklar ve maddi  olmayan şirket varlıklarını analiz ederek, finansal projeksiyon için  kaynakları inceler. Finansal planlama yaparken, şirketin kısa vadeli yükümlülükleri, uzun vadeli borç ve özkaynak analizi değerlendirmeleri yapılır. Bu değerlendirmeler şirketin yükümlülüklerini  izlemenize yardımcı olur. Borçlar için gerekli kaynak planlaması gibi konular planlanır. Faaliyet giderleri, maliyetler, parasal kazanç ve kayıpların değerlendirilmesi sonucu  geliştirilmesi gereken konular, şirketin öncelikleri belirlenir. Şirket  yöneticilerinin hazırlıklı olmasını sağlar.

Yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiği yenilikler, farklı bakış açıları ile gerektirdiği paradigma değişiklikleri   nedeniyle  şirketlerde , İç Kontrol ve denetim, Risk yönetimi , Finansal planlama , mali performansları değerlendirme  karar verme , sürekli iyileşme,  yeni borçlanma stratejileri geliştirme , yönünde çalışmalar önem kazanmıştır . Bugün bir zorunluluk olarak tanımlanmış olan  finansal planlama; ölçeği ne olursa olsun, tüm şirketlere uzun menzilli görüş sağlayan kıymetli bir araçtır.

Kasım ÇAPRAZ

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Yorum yazabilmeniz için Üye olmanız gerekmektedir. Üye Girişi yapmak için tıklayınız.

Teknik Uzmanlarımız

E-Ticaret Sitemiz ve Sayfa Kısa Yolu

Tıp Uzmanlarımız

Ekonomi Uzmanlarımız

Web Sitelerimiz

Sosyal Medya Sayfaları