Restorasyon - Genel bilgiler

Temel olarak bir resmin bakım ve onarımı, işin orjinaline zarar vermeyecek yöntemlerin geliştirilme ve uygulanmasını hedefler. Restorasyon ile tamir çok farklı terimlerdir. Restorasyonun bilimsel altyapısı ve metodları vardır. Eserin orjinalini korumak ilk hedeftir. Eserdeki zararın boyutlarına göre farklı teknikler kullanılarak eser restorasyonu sürerken, her aşama fotoğraf ile belgelenir.

Restorasyon-Konservasyon ile ilgili genel bilgiler

Temel olarak bir resmin bakım ve onarımı, işin orjinaline zarar vermeyecek yöntemlerin geliştirilme ve uygulanmasını hedefler. Restorasyon ile tamir çok farklı terimlerdir.  Restorasyonun bilimsel altyapısı ve metodları vardır. Eserin orjinalini korumak ilk hedeftir. Eserdeki zararın boyutlarına göre farklı teknikler kullanılarak eser restorasyonu sürerken, her aşama fotoğraf ile belgelenir. Keza, eserin temizliğinde ortaya çıkan orjinal renkler şaşırtıcıdır ve eser sahibi bunun yeniden boyandığı yanılgısına bile kapılabilir. Herhangi bir katalog değeri taşıyan, antik ya da değerli eserlerin onarımı akademik altyapısı olan Uzman Restoratör - Konservatöre yaptırılmalıdır.

Restorasyon ve konservasyon, eser niteliği kazanmış üretildiği dönem özellikleriyle birlikte korunarak gelecek kuşaklara ulaştırılması için yapılan destek çalışmalarını kapsayan bilimsel uygulamaların bütünüdür. Eserler yaşadıkları süreye bağımlı olarak aşınma, eskime, yangın ve doğal afetler, konservasyon şartlarının yetersizliği, ısı ve nem kontrolünün sağlanmaması, eserin yapımı sırasında sanatçının teknik kurallara yeterince uymaması gibi nedenlerden kaynaklanan hasarlara sahip olduklarından periyodik restorasyona ihtiyaç duyarlar. Yağlıboya tablo restorasyonu, diğer eser restorasyonları ile aynı ilkeleri paylaşmasına karşın uygulama açısından farkılık gösterir. Restoratörün bir eseri inceleyerek, yapacağı uygulamaya karar vermesi restorasyonun en önemli safhalarındandır. Yanlış müdahaleler bazen ayrı bir restorasyon nedeni olabilir. Zamanla, farklı dış etkenler nedeniyle eserlerin yıpranması kaçınılmazdır. Bu etkenler içinde güneş ışınları, küçük ölçekli canlılar, küf benzeri bakteriler, boya kimyası ve vernikte meydana gelen kimyasal değişiklikler ön sıradadır.

Resim ve ikona restorasyonunda temel amaç, hasar gören eserin onarımını, sanatçının fırçasına müdahale etmeden, orjinale sadık kalınan bir süreçle tamamlamaktır. Resmin, farklılaşma, orjinalinden uzaklaşma nedenlerinin başında, resim üzerindeki koruyucu verniğin niteliğini kaybetmesi ya da boya içindeki bağlayıcının rengi bozması gelir ki, bunlardan ilki ile ilgili sorunun çözülmesi orjinale yaklaşmak için son derece önemlidir. Sanatçı, resmin farklı alanlarında farklı miktarlarda inceltici kullanmış olabilir. Yani bir alanda güçlü olan boya dokusu bir başka yerde son derece zayıf olabilir. Temizlik işlemi farklı kimyasallarla kontrollü ilerleyen bir süreçle yapılır. Restoratör boyanın orjinaline zarar vermemek için tıpkı cerrah doktorlar gibi son derece kontrollü çalışır. Yapılan temizlik sonrasında, resimde ve ikonada yırtık ya da parça eksiği varsa, mevcut boya yüzeyi aynı dokuda malzemeler ile desteklenerek dolgu yapılır. Bir tuvalde yüzey kaybı büyükse, boya yüzeyi garantiye alınarak, çalışma yeni bir tuvale aktarılır. Bu işlemlerde kullanılan organik bazlı yapıştırıcılar restorasyon sırasındaki riski en aza indirirler, kesin kuruma gerçekleşmeden ısı ile müdahale edilebilen yapıştırıcılar da özel olarak hazırlanır. Dolgu yapılmış alana boya çalışmadan önce tüm resim rötuş verniği ile verniklenir. Buradaki asıl amaç, yüzeyi kimyasallarla temizlenmiş zayıf boya dokusunun dayanıklılığını arttırmaktır ve vernik burada, parlatıcı değil, boya dokusunun yüzeye yapıştırıcı rolünü üstlenir.

Restorasyon aşamaları
- Belgeleme ve teşhis
- Restorasyon ve konservasyon uygulamaları
- Yüzey Temizliği
- Sağlamlaştırma
- Dolgu
- Rötuş
- Vernikleme
- Depolama ve sergileme ortamına ilişkin öneriler

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


Yorum yazabilmeniz için Üye olmanız gerekmektedir. Üye Girişi yapmak için tıklayınız.

Teknik Uzmanlarımız

E-Ticaret Sitemiz ve Sayfa Kısa Yolu

Tıp Uzmanlarımız

Web Sitelerimiz

Ekonomi Uzmanlarımız

Sosyal Medya Sayfaları