23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı / Tarihi Günler / Bayramlar / Bilgi Peşinde / Bu bayramın içerisinde, TBMM’nin açılış tarihi vardır… Bu bayramın ilk adı, “Hâkimiyeti Milliye” Bayramıdır (1935) Gazi Atatürk bu bayramı çocuklara armağan edecektir (1927) TRT, UNESCO’nun 1979 yılını, “Çocuk Yılı” olarak duyurmasının hemen akabinde; Bu tarihten itibaren Uluslararası, “23 Nisan Çocuk Şenliğini” başlatacaktır!

23 Nisan 1020: İlk Meclis'ten Cumhuriyete

23 NİSAN  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!

“23 Nisan 1920” Tarihi bir dönemdir! TBMM yakın tarihimizin en onurlu Meclis’i olması bir yana, yakın tarihimizin en önemli hizmetini yapan meclis’tir!” Bu Meclisin tablosu önemlidir;
“Yüzde 27 Memur, 
Yüzde 14 Eşraf,
Yüzde 13 Serbest Meslek Sahibi,
Yüzde 13 Asker,
Yüzde 11 Din Adamı…”

Çok güçlü bir ‘temsil fotoğrafı’ söz konusudur! “23 Nisan 1920” tarihi bir dönemdir. Günlerden Cumadır! Kutlu bir gündür… İstanbul’un fethini müjdeleyen Hacı Bayram Veli Camiinde, Birlikte ‘Cuma Namazı’ kılınır! Oradan, TBMM’nin önünde “dualar ve yakarışlarla” ilk Meclis açılır! Meclis’i, Refik Şevket Beyler açacaklardır; “…Bizler birbirlerine bağlı ve sonsuz kötülüklerin doğurduğu Faciaların son aktörleriyiz!” O aktörler, “Milletin azim ve iradesi ile yüklenmişlerdir!
Tarihi sorumluluklarını çok iyi bilmektedirler!

Bu Meclis, çok büyük görevler ifa etmiştir! Herşeyden evvel, “kurucu meclis” yetkilerine sahiptir! İstiklal Mücadelesi; “Mondros Mütarekesinden (1918) Mudanya Anlaşmasına (1923) kadar Devam eden bir süreç…” Bu süreci yöneten de, “Meclistir…” 1921 Anayasası bu Meclis zamanında kabul edilecektir! İstiklal Marşımız hakeza…
Lozan görüşmelerinde bu Meclis başlayacaktır! “23 Nisan 1920 tarihi sadece TBMM’nin açılış tarihi değil, aynı zamanda millet eğemenliğine dayanan demokrasinin,
Ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür!”

Şartlar o kadar zor ve çetindir ki, Bir milletin üzerine, “ateşten gömlek” giydiirlmiştir! Sadece, Rumlara karşı verilen bir mücadele de değildir! Bütün işgalcilere karşı verilen onurlu bir mücadele vardır! İşgal altında bir İstanbul… Ve İstanbul Hükümeti düşününüz! Milli Mücadeleyi destekleyen dört önemli gazete;
“Yeni Gün, İleri, Akşam ve Vakit…” Sürekli baskı altındadırlar! O baskının altında, “ölüm tehditleri” sözkonusu! 140’a yakın, “gazeteci, aydın ve yönetici” Malta Adası’na sürülürler! Bütün olumsuz şartlara rağmen, “çok güçlü bir direnç” görülür! Bu Meclistir ki, “savaşı yöneten” bir Meclistir! Bu Meclis’te çok güçlü “temsili irade” vardır!

“Her türlü emperyalizme karşı verilen; Milletin Hürriyet ve İstiklal Savaşıdır…” O savaşın ruhunu, cumhuriyete taşıyacak olan bir Meclis… O savaşın ruhunu, “Büyük Türkiye İdealine…” taşıyacak olan bir Meclis… 1921’lerde Sakarya’da… 1922’lerde Kocatepe’den Büyük Taarruz… 1922’lerde, İzmir’in kurtuluşu… 17 Şubat 1923’lerde, İzmir İktisat Kongresi… Savaş sonrası, Türkiyenin İmar ve İnşası! 

Çocuklarımız, o günlerin “yokluklarını ve de sıkıntılarını…” bilerek, bir milletin nasıl şaha kalkacağını ruhunda hissetmelidir! 23 Nisan’larda; Türkiye ayağa kalkmalıdır! Tarihi bir dönemi yaşamalı/ ve de bizlere de yaşatmalıdır!

“23 Nisan 1920” Tarihi hafızamızın güçlendirilmesi gereken bir gündür! Coğrafyayı “vatan yapan…” bir gündür! ,O günlerin bedelinde, “şahadet” vardır!
Bizleri ilânihaye yaşatacak bir şahadet! Tarihte, daha çok güzel şeyler yapacağız! İnancım bana “onları” söylüyor! Ne dersiniz efendiler; “artık sesimizi yükseltelim”

Bu bayramın içerisinde, TBMM’nin açılış tarihi vardır… Bu bayramın ilk adı, “Hâkimiyeti Milliye” Bayramıdır (1935) Gazi Atatürk bu bayramı çocuklara armağan edecektir (1927) TRT, UNESCO’nun 1979 yılını, “Çocuk Yılı” olarak duyurmasının hemen akabinde; Bu tarihten itibaren Uluslararası, “23 Nisan Çocuk Şenliğini” başlatacaktı!

ÇOCUK BAYRAMI OLARAK KUTLANMASI SÜRECİ

* Kurtuluş Savaşı’nda sayısız şehit çocuğu öksüz ve yetim kalmıştı. Bu kutsal emanetlere sahip çıkabilmek için, bizzat Mustafa Kemal’in himayesinde 1921’de Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu.
* 23 Nisan henüz “hakimiyeti milliye” bayramıydı. Çocuk bayramı değildi.
* 23 Nisan 1923’te TBMM’de yapılan Hakimiyeti Milliye Bayramı töreninde, Mustafa Kemal’in isteğiyle, Himaye-i Etfal Cemiyeti Başkanı’na protokolde yer verildi.
* Bir sene sonra, 23 Nisan 1924 törenlerinde Himaye-i Etfal Cemiyeti’ni Mustafa Kemal’in eşi Latife hanım temsil etti.
* 23 Nisanlar cemiyetin tanıtımı için fırsat olarak değerlendiriliyordu. Mesela… Gelir elde etmek için rozet satılıyordu, 23 Nisan törenlerine katılan herkes bu rozetleri takıyordu. gazeteler teşvik edici yayınlar yapıyordu, her rozet, bir şehit çocuğuna destek manasına geliyordu.
* 23 Nisanlar, Himaye-i Etfal’le özdeşleşmişti. 23 Nisan denilince şehit çocukları, şehit çocukları denilince 23 Nisan akla geliyordu.
* Milliyet gazetesi 23 Nisan 1926’da “Çocuk Bayramı” manşeti attı. Alt başlığında “bugün istiklal günü, vatanın kimsesiz çocuklarına yardım edelim” deniliyordu. Bağış patlaması oldu. Cemiyet, yardım kutuları koydu, para atmak için kuyruk oluştu. Ankara’nın lokantacı, kahveci, otomobilci esnafı 23 Nisan hasılatlarını Himaye-i Etfal’e verdi.
* 23 Nisan 1927… Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin yayınladığı bildiri gazetelerin manşetlerindeydi: “Büyük Gazimiz, çocuklarımızın 23 Nisan bayramını daha sevinçli geçirmelerine vesile olacak büyük bir jestte bulunmuşlardır. Mustafa Kemal Paşa, otomobillerinden birini, törenlerde çocuklara tahsis etmiş, Cumhurbaşkanlığı bandosunun çocuk bayramı için görev yapmasını sağlamıştır. Çocuklarımız ne kadar övünse ve sevinse yeridir.”
* Himaye-i Etfal aynı zamanda şu çağrıyı yapıyordu: “Yaşınızı, memuriyetinizi, işinizi bir tarafa bırakarak, bugün çocuklarınızı şevk ve muhabbetle eğlendiriniz, çocuk şenliklerine katılınız. Bu saadetli günü yavrunuzu bağrınıza basarak bahtiyarlıkla geçirirken, sizin müşfik yardımlarınızı bekleyen, memleketin anasız, babasız yavrularını unutmayınız.”
* Mustafa Kemal o sene Himaye-i Eftal balosuna katıldı. Ankara Evkaf Oteli’ndeki baloda, 10 bin lira yardım toplandı.
* 23 Nisan 1928, artık tamamen “Hakimiyeti Milliye ve Çocuk Bayramı” adıyla kutlanıyordu.
* 23 Nisan 1929, sadece bir günlük bayramla bırakılmadı, Mustafa Kemal’in talimatıyla yedi güne çıkarıldı, “çocuk haftası” ilan edildi. Etkinlikler çığ gibi büyümüş, tüm yurda yayılmıştı. Himaye-i Etfal’in bu organizasyonu tek başına yapabilmesi artık mümkün değildi. Balolar, konferanslar, anne eğitimleri, müsamereler, yarışmalar, şenlikler içeren kapsamlı kutlamaların organizasyonu, dönemin en büyük sivil toplum kuruluşu Türk Ocakları’na verildi. (Çocuk Haftası’nın ilk sürprizi şuydu… Türk Ocakları’nın yönetimi 23 Nisan’da çocuklara bırakılacaktı. Bugünkü koltuk geleneği böyle icat edildi.)
* Himaye-i Etfal, sadece üç kuruşluk rozet satarak başladığı macerada… Yedi sene gibi çok kısa sürede 300 binden fazla şehit çocuğuna ulaşmayı başarmıştı. 1929 itibariyle, 300 binden fazla yetime düzenli olarak kitap, elbise, çamaşır, oyuncak, süt, yemek ve şeker dağıtır hale gelmişti.
* Himaye-i Etfal sayesinde herkes gücü ölçüsünde amca, teyze, dayı, hala olmuş, şehit çocuklarının elinden tutmuştu. Mustafa Kemal vizyonuyla “dünyanın en büyük ailesi”kurulmuştu.
* 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın varlık sebebi şehit çocuklarıdır.
* 23 Nisan, kendi çocuğumuzu şefkatle bağrımıza basarken, şehit çocuklarını unutmayalım günüdür. 23 Nisan, bizim çocuklarımızın saçının teline zarar gelmesin diye, kendi canını hiçe sayan kahramanları unutmayalım günüdür.
* 23 Nisan, bu milletin şehitlerine ve çocuklarına borcudur.
* Şehit çocuklarını himaye etmek için kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti, 1935’te Çocuk Esirgeme Kurumu’na dönüştü.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


Yorum yazabilmeniz için Üye olmanız gerekmektedir. Üye Girişi yapmak için tıklayınız.

E-Ticaret Sitemiz ve Sayfa Kısa Yolu

Sosyal Medya Sayfalarımız

Diğer Web Sitelerimiz