Ayrıştığımız Nokta

Çok sık kullandığımız ve oldukça da karıştırdığımız iki kavramdır gerçek ve doğru.

Ayrıştığımız nokta

Çok sık kullandığımız ve oldukça da karıştırdığımız iki kavramdır gerçek ve doğru.
Gerçek; insan olmasa da var olandır. Dolayısı ile bilinç’in dışında var olan olarak tanımlanır.
İnsanın gerçeği algılaması yetisi itibari ile mümkün değildir. Ancak birtakım çalışmalar ile geliştirilen teknolojik cihazlarla yeti derinleştirmesi sağlanarak gözlem, ölçme ve kuramlaştırma ile gerçeğe ulaşma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar belli bir disiplin ve evrilebilir özelliği içinde taşımalıdır. Dolayısı ile yanlışlanabilir ve eleştirilebilir olan bu çalışmalar pratik sonuçları ile kullanılır hale geldiğinde gerçeğin bilimsel ifadesi olarak kullanılabilir. Ancak bu gerçeği tümden ifade etmez. Yalnızca bu gün için ulaşılabilmiş ve bizim için bu günkü halini ifade edebileceğimiz bir bilimsel çalışma ürünüdür ki işte buna Doğru denir.

Dolayısı ile doğru kavramı da çoklu değil, yanlışlanana ve yıkılana kadar tekli bir anlam içindedir. İnsanlar arasında yatan temel iletişim sorunu aslında bu noktada başlamaktadır. Zira Hakikat ve gerçek kavramları felsefede aynı noktayı işaret etmez. Her iki kavram da insanın kendine yapacağı yolculukta aranması gerekeni işaret ederken kullanılacak yöntem ve varılacak hedefe ilişkin ayrışırlar. Ancak ortak olan nokta şudur ki bu asla varılamayacak bir yolculuktur. Bu temel farklılık birçok düşünsel ayrışmayı içinde barındırır. Temel de insan toplumsal bilinçle beslendiği için düşün üretme pratiği de o toplum içinde yönlenir. Bir toplum tekli düşünce yapısından besleniyor ise o toplumun bireylerinin farklılıkları anlaması ve anlamlandırması oldukça zordur.
Anlaşılabilir olan ise şudur. Tüm bunlar insan odaklı olup insana özgüdür. Ayrıştıran bu şeyin bütünleştiren olması çok da zor değildir. Tarihsel süreçte egemenliğin kullanımına hizmet eden bu ayrıştırma, zaman içinde anlamını yetirecektir. Zira günümüz ve gelecekte sınır konulamayan bilgilenme insan için onur tanımını daha net yapabilecektir.
Sevgilerimle
Semih Toker

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Sosyal Medya Sayfalarımız

Diğer Web Sitelerimiz