Demokrasiden anladığım

Demokrasiden anladığım / Semih Toker / Sarmal / Bilgi Peşinde / İnsan doğası gereği var olma halini hem nesnel olarak ispata çalışırken hem de düşünsel anlamda var olma pratiği yapıyordu. Yani insanın nesnel varlığı diğer nesnelerle ilişkisinde rüştünü ispatlamaya çalışırken, diğer taraftan da nesnel yapıya ilişkin soyutlamalarla düşünsel üretimi pratikte şekilleniyordu.

Demokrasiden anladığım

İnsan doğası gereği var olma halini hem nesnel olarak ispata çalışırken hem de düşünsel anlamda var olma pratiği yapıyordu. Yani insanın nesnel varlığı diğer nesnelerle ilişkisinde rüştünü ispatlamaya çalışırken, diğer taraftan da nesnel yapıya ilişkin soyutlamalarla düşünsel üretimi pratikte şekilleniyordu. 

Elbette bu durum, insandan yola çıkan ancak insanlık için var olma sürecini tamlayan süreçlerin sonucuydu ve yine insan bu aktarımlarla toplumsallık denen olgunun var olma süreçlerini de belirliyordu. 

Birey olarak insan tüm haklarını toplumsal yapıya devrediyordu. İşte bu devretme süreci Evrenin kaos-düzen ilişkisinin bir aynası idi. Nasıl ki evrende düzen ilişkisi evreni oluşturan tüm nesnelerin evrilmelerinin sonucunda almış oldukları yeni yapısal durumun göstergesi ise, toplumsal düzenin göstergesi de bireylerin evrilmelerinin göstergesidir. 

Elbette bu durum sürekli ve devinen bir yapıdadır. Temelinde gelişmeye yönelik olsa da zaman zaman duraksayan hatta gerileyen bir yapı içerebilir. 

Ben evrenin kaos düzen ilişkisinde nesnelerin bir sonraki olguya yönelik devinimlerinde gösterdiği performansı demokrasi süreci olarak adlandırıyorum. Her nesne evrende var olma sürecine yönelik devinim içindeyken yeni düzende var olma güç ve konumlarına göre gösterdikleri değişim demokrasi mücadelesidir.

Dolayısı ile toplumsal anlamda demokrasi tanımı yapmaya kalktığımızda, bireylerin toplumsal yapı içerinde bir sonra oluşan durumu belirlemeye yönelik yapacakları üretim olarak tanımlanabilir. Bu durum bireyin toplumsal yapı içerisinde kabul–ret göreceği (etki- tepki) durum çerçevesinde devingenlik gösterecektir. Elbette bu aynıların bir arada oluşumunu gerekser.

Bu durum sizden yola çıkan ama artık sizin olmayan yeni ile sağlanan oluşumun ağırlıklı temsilidir. Demokrasi, sizin toplumsal erek adına kendinizdeki yenilenmedir.  

Eğer hiçbir üretim göstermiyorsanız, bir kabul içindeyseniz. Kabul ettiğiniz şeydir Demokrasi.

Semih TOKER

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


Sosyal Medya Sayfalarımız

Diğer Web Sitelerimiz