Bigadiç adının kökeni

Son olarak Bigadiç ismi yine Bizans'ın son dönemlerinde "BİGADOS" adıyla karşımıza çıkmaktadır. Romalı bir generalden ya da Bergama kralının oğlunun isminden geldiği rivayet edilen Bigados adının anlamı da saptanamamıştır.

BİGADİÇ ADININ KÖKENİ

Bigadiç'in bilinen ilk adı "DİDİ MOTİ HE"dir. Bu ismin ne anlama geldiği, hangi medeniyet zamanında kullanıldığı saptanamamıştır. 

İkinci olarak "AKHYRAİOS" (AKHYRAOUS) ismi dikkat çekicidir. Akhyraous adı, eski Hellen dilinde "Samanlar" anlamına gelen akhyra sözcüğüne, li/lı anlamındaki ous takısı eklenerek türemiştir. Samanlı (kent) anlamını belirtmektedir. Ancak kentin Mysia dilinden gelme Akhoura gibi bir adı varken bunun hellenleşme döneminde Hellen ağzına göre değiştirilip Akhyraous biçimine getirilmiş bulunabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Üçüncü olarak, Bigadiç'te bulunan Bizans yerleşiminin adı, Bizans tekstlerinde geçen "BİGADİA" olmalıdır denilmektedir.

Son olarak Bigadiç ismi yine Bizans'ın son dönemlerinde "BİGADOS" adıyla karşımıza çıkmaktadır. Romalı bir generalden ya da Bergama kralının oğlunun isminden geldiği rivayet edilen Bigados adının anlamı da saptanamamıştır. 

Üçüncü bin yılda Anadolu'dan Yunanistan'a bir takım göçler olduğu artık filologlarca kanıtlanmıştır. Yunanistan'da bulunan (ss), (tt) ya da
(nt)'li yer adlarının Yunan diliyle açıklanamadığı, bunların Anadolu'nun batı ve güneybatı bölgelerindeki (s), (ss) ve (nd)’li yer adlarına karşılık olduğu ve bunların Anadolu'dan Yunanistan'a geçtiği anlaşılmıştır. Bu yer adlarına örnek olarak Korintos, Samintos ve Kostintos gibi adlar gösterilebilir.

Bunlardan da anlaşılabileceği gibi Bigados ismi Yunan değil, Anadolu damgasını (Mysia, Frigya, Luvi, Hitit vs) taşımaktadır.

Kaynak: Zekeriya Özdemir'in Bigadiç adlı kitabı...

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Bilgi ve Kültür Sitelerimiz

E-Ticaret Sitelerimiz

Güncel Haber Sitelerimiz