Saygıdeğer bir adam

Vanlı Mehmet Kuşman.. Kendisi 74 yaşında ve bir ortaokul mezunu. Onu son derece ayrıcalıklı kılan ise dünyada, Urartuca çivi yazısını okuyabilen 38 kişiden biri ve yazabilen tek kişi olması..

Vanlı Mehmet Kuşman.. Kendisi 74 yaşında ve bir ortaokul mezunu. Onu son derece ayrıcalıklı kılan ise dünyada, Urartuca çivi yazısını okuyabilen 38 kişiden biri ve yazabilen tek kişi olması..

Kuşman, yöreye kazı için gelen bilim insanlarından ve onlardan ödünç aldığı kitaplardan, bu ölü dili öğrenmiş. Bu büyük ilgisini ise ‘Gözlerimi kapattığım zaman bile Urartuları görüyorum.’ diyerek aktarmakta. Tek isteği, gençlere ve meraklılara Urartu dilini öğretmek.

Her kitabeyi okuyabilen ve tercüme eden, ABD’de sempozyumlara davet edilen, dünyadaki bilim insanlarınca referans olarak gösterilen bu değerli insanımız, Çavuştepe Kalesi’nin girişinde, eskiden kazı evi olarak kullanılan taş kulübede, bekçilik yaparak hayat mücadelesi vermekte..

……

M. Ö. 1000 yılının başlarında Urartular, Van Gölü çevresinde Urartu Devletini kurmuşlardır. Merkezi Tuşba, bugünkü Van’dır. En güçlü dönemlerinde toprakları; Urmiye Gölünden Fırat Nehri Vadisine, Kafkasya’nın güneyindeki Gökçegöl, Aras Nehri Vadisi ve Karadeniz’in doğu sahillerinden Musul’a, Halep’e, Akdeniz’e kadar uzanan geniş bir alanda yer almıştır. Bölgenin doğal zenginlikleri, Mezopotamya kavimlerinin her zaman dikkatini çekmiş ve bu topraklar sık sık Asur akınlarına uğramıştır.

Ele geçen Urartu çivi yazılı tabletleri ise ağırlıklı olarak sözleşme ve mektuplardır. Urartular’ın en önemli kitabeleri; taş levhalar üzerinde, bina bloklarında veya kayalar üzerindedir. Ele geçen Urartu çivi yazılı belgelerde, Urartu krallarının kazandıkları zaferlerden, ele geçirdikleri esir ve ganimetlerden, inşa edilen sulama kanallarından, kalelerden ve mabetlerden söz edilmektedir.

Büyük su kanalları ve yapay göller yapan, araziyi sulamada ve bataklıkları kurutmada büyük başarı elde eden Urartular’ın tüm bu özelliklerini, Asurlular’ın bırakmış oldukları belgeler de doğrulamaktadır. Asur kralları, Urartu topraklarının bereketinden, mabet ve depolarının zenginliğinden, metinlerinde sıklıkla söz etmişlerdir.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Güncel Haber Sitelerimiz

E-Ticaret Sitelerimiz

Bilgi ve Kültür Sitelerimiz

ANA SAYFA