İçimizde

1283 İçimizde / Atatürk'ün Harbiye'ye girişi / Erhan Oktay / Gururum Bigadiç / Mustafa Kemal Atatürk 1898’de Manastır Askerî İdadisini bitirmesini müteakip, 1899 yılında İstanbul/Pangaltı’daki Harbiye Mektebinde yüksek öğrenimine devam etmek üzere İstanbul’a gelir ve Kara Harp Okuluna kayıt olur. Kara Harp Okulu’na girişi (duhulü) 1 Mart 1315 / 13 Mart 1899, Apolet Numarası 1283 olan Mustafa Kemal Atatürk...

ATATÜRK’ ÜN HARBİYE’YE GİRİŞİ

Mustafa Kemal Atatürk 1898’de Manastır Askerî İdadisini bitirmesini müteakip, 1899 yılında İstanbul/Pangaltı’daki Harbiye Mektebinde yüksek öğrenimine devam etmek üzere İstanbul’a gelir ve Kara Harp Okuluna kayıt olur. Kara Harp Okulu’na girişi (duhulü) 1 Mart 1315 / 13 Mart 1899, Apolet Numarası 1283 olan Mustafa Kemal Atatürk, buradaki “1315 Duhullülere Mahsus Künye Defteri”ne “Selanik’te Koca Kasım Paşa Mahalleli Gümrük Memurlarından müteveffa Ali Rıza Efendi’nin mahdumu uzun boylu, beyaz benizli Mustafa Kemal Efendi Selanik 96” olarak kaydedilmiştir. 

Okula başladıktan 2 ay sonra sınıf çavuşu olan Mustafa Kemal Atatürk, burada Ali Fuat Cebesoy ve Asım Gündüz’le tanışır. Atatürk, 3. Sınıfta 459 öğrenci arasından 8. olarak dereceye girmiş ve kurmaylığa hak kazanmıştır. Sicil numarası 1317-P. 8 (1901-P. 8) olan Mustafa Kemal, 11 Ocak 1905’te üç yıllık notlarının toplamına göre akademiyi beşinci olarak bitirmiştir ve Harp Okulundan mezun olmuştur.

Atatürk’ ün Harp Okuluna (Harbiye) girişi şanlı ve şerefli tarihimiz açısından hiç şüphesiz ki çok büyük önem taşımaktadır. Atatürk’ ün üstün bir askeri deha oluşu, mezuniyetinden sonra Subay mesleğinde çeşitli rütbe, makam ve görevlerde kazanacağı üstün başarılar sadece Şanlı Türk Tarihine değil, aynı zamanda Dünya Harp Tarihine de geçecek ve böylelikle Dünya Harp Tarihi yeni bir Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık edecek, tarih boyu olduğu gibi Türk Milletinin asla esir edilemeyeceği ve yenilemeyeceği tüm dünya uluslarınca anlaşılacak ve kabul edilecek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tüm dünya milletlerince takdir edilen askeri, siyasi, ekonomi alanlarında olduğu gibi her alanda dünyanın en büyük lideri olarak kabul görecekti. 

Atatürk, askerlik hayatı boyunca İstiklal savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Balkan Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Muharebeleri, Dünya Savaşı olmak üzere girmiş olduğu toplam 13 savaşın tamamını yenilgisiz olarak kazanan tek komutandır. Bu savaşları, kendisinde var olan üstün liderlik vasıfları ile üstün askeri deha, harp ve strateji sanatının en usta ve ince ayrıntılarını harp meydanlarında büyük özveri ve titizlikle uygulayarak kazanmıştır. Bu yeteneklerinin de büyük bir kısmını kazanmış olduğu yer Harp Okulu (Harbiye)’dir.    

Atatürk’ün tüm bu tarihe mal olmuş özellikleri sayesinde Türkiye Cumhuriyetimiz kurulmuş, güçlenmiş, içte ve dışta tüm itibar ve saygınlığını kazanmış, İmparatorluk dönemlerimizde dış güçler tarafından ülkemize ve milletimize dayatılan haksız ve hukuksuz çıkartılan borçların tamamı ödenmiş yokluktan var edilen ve yepyeni bir Cumhuriyet ayaklarının üzerinde kendi kendine durmaya başlamış ülkenin eskiye ve geriye dönük tüm borçları ödenmiş hiç borçlanmadan 48 tane fabrika kurulmuş, istihdam olanakları ve ekonomimize çok büyük katkılar sağlayan üretimlerimiz olmuştu. O dönemlerdeki yurdumuzun savaş sonraso-ı ve yokluk dönemlerini yaşamamıza rağmen, ülkemizi parçalamak ve yok etmek isteyen ülkelerin ekonomik ve siyasi tuzaklarına düşülmemiş o dönemlerde 13 milyon nüfuslu genç Türkiye Cumhuriyetinin her alanda kazanmış olduğu büyük ivmeler ve kalkınma hamleleri de, Atatürk’ ün Harp Okulunda kazanmış olduğu teşkilatçılık ve yapılanma yetenekleri sayesinde olmuştur. 

Bu sebeple aziz Türk Milleti ve onun bağrından çıkmış mazisi zaferlerle dolu kahraman Türk Ordusunun emir komuta heyetini teşkil eden, subay kaynağını yetiştiren Harp Okulu (Harbiye) ye Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün girişi tarihi çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü tarihin akışına tanıklık eden Dünya Harp Tarihinin yeniden, Yüce Türk Milletinden büyük destek ve gücünü alan Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından yazılmasının miladıdır. Adeta Türk Tarihinin mihenk taşıdır. Bu sebeple her yıl Atamızın Harp Okuluna giriş yıl dönümü olan 13 Mart tarihi, şenlik ve törenlerle anılır ve onun anısına proğramlar ve etkinlikler düzenlenir. Atamızın Harp Okulunda başladığı dönemlerden bugüne kadar sürdürülen Harp Okulu geleneksel açılış yoklamasında her harbiyelinin apolet numarası okunduğunda o Harbiyeli ayağa kalkar ve burada der, o anda orada olduğunu ve yoklamaya katıldığını belirtir. Atatürk’ün Harbiye’deki Öğrenci olduğu yıllardaki Harbiye Apolet numarası olan 1283 numarası okunduğunda tüm Harbiyeliler ayağa kalkarak, saygı duruşunda ve hep bir ağızdan “ İÇİMİZDE ” diyerek ATATÜRK’ e bağlılığını belirtir ve ATATÜRK’ ün maneviyatının orada ve o anda yaşatılması sağlanır.

Ben de Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet etmiş olduğum yıllarda Ankara’da görev yapmış olduğum Milli Savunma Bakanlığı, 4’ üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlıklarında görev yaptığım süreç içerisinde, biz de 4 kez bu anma programı ve etkinliğine eşimle birlikte davet edildik ve bu çok önemli davete büyük bir memnuniyetle icabet ettik. Atamızın maneviyatına ilişkin olarak Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Harp Okulu tarafından organize edilen ve ailecek davet edildiğimiz bu proğramlar, mesleğimdeki en güzel ve nadide anılar olarak belleğimizde her zaman yer almaktadır.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Yorum yazabilmeniz için Üye olmanız gerekmektedir. Üye Girişi yapmak için tıklayınız.

Diğer Web Sitelerimiz