Bigadiç Köy İsimleri 1

Bigadiç Köy İsimleri 1 / Oğuz Şenol / Köşe Başı / Bigadiç / Bilgi Peşinde / Bigadiç’te görev yaptığım 5 yıl süresince ilgilendiğim bir diğer konu da; Köylerin isimlerinin nereden geldiğiydi. 74 köyün 63 tanesinin bilgilerine ulaştım. Bunların zamanla yok olmaması için yazılı hale getirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum.

BİGADİÇ’İN KÖY İSİMLERİ NEREDEN GELİYOR ?
                                                             OĞUZ ŞENOL

Bigadiç’te görev yaptığım 5 yıl süresince ilgilendiğim bir diğer konu da; Köylerin isimlerinin nereden geldiğiydi. 74 köyün 63 tanesinin bilgilerine ulaştım. Bunların zamanla yok olmaması için yazılı hale getirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum.

ADALI : 640 yıllık bir geçmişe sahip olan Adalı’nın ilk yerleşim yeri şimdiki köy yerinin biraz batısında kalmaktadır. Cumhuriyet döneminde bir süre “Bucak merkezi” olan bu köyümüzün ismi, etrafının düzlük, yerleşim yerinin ise tepelik olması nedeniyle bir ada görünümünü andırdığı için “Adalı” olarak konulmuştur.

AKYAR : Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa tarafından 1870’li yıllarda iskan edilen Akyar köyü, köyün güneyinde bulunan sarp ve beyaz renkli kayalıklardan almıştır. (Yar; bilindiği gibi uçurum,sarp kayalık anlamı taşır)

ALAN : Bu köyümüzün kurulmasında Yörük Hasan veya Kahya Hasan ismiyle anılan bir çobanın payı olduğu söylenir. Rivayete göre keçilere tuz veren bu çoban, bir tekenin sürüden ayrıldığını ve bir süre sonra ıslak bir şekilde döndüğünü görür. Tekeyi izleyerek bir kayanın altından çıkan suyu bulur. Ağasıyla birlikte gelip kayayı kırar ve suyu açığa çıkarırlar. Zamanla bu düzlükte yerleşimler olur ve buraya “Alancık” denir. Sonraları değişime uğrayarak “Alan” olarak anılır.

ALTUNLAR : Önceleri göçebe aşiretlerinin çok uğradıkları bir yöre olan Altunlar köyünün ilk kuruluş tarihine ilişkin kesin bigiler yoktur. Bu yörelerde Kirazlı, Çakıllı, Ören, Hisar ve Karakaya isimlerinde 6 oba dağınık şekilde ikamet ederlermiş. Zamanla bu obaların her birinden 10’ar aile bir araya gelerek şimdiki köyün temelini atmışlar. 6 obadan 10’ar aile tarafından kurulduğu için bir süre “Altı-Onlar” diye anılmış.Daha sonra bu deyim “Altunlar” a dönüşmüş.”Altınlar” diyenler de vardır.

AŞAĞI ÇAMLI : İmamoğlu ve Karaveli isimleri ile anılan 2 yörük obası 300 yıl kadar önce bu köyün çekirdeğini oluşturmuştur. Bu göçer ailelerinin yaşadıkları yerlere “Durak” denilirmiş ve yazın yaylalarda, kışın ise daha kuytu yerlerde yaşam sürdürülürmüş. Bu nedenle köyün ismi önceleri “Aşağı Durak” olarak anılmış. Daha sonra “Aşağı Döğrek” denilmiş. Günümüzde ise çam ağaçlarının çokluğu nedeniyle “Aşağı Çamlı” ismi uygun görülmüş. Aşağı Çamlı’nın kurucuları yerleşik düzene geçince yayla hayatını bırakıp kuytu yerlerde ikamet etmeyi benimseyen yörük aileleridir.

AŞAĞI GÖCEK : Kuruluşu 400 yıl öncesine dayanan  bu köyümüzün halkı o zamanlar Alaçam Dağının eteklerinde göçebe hayatı yaşarlarmış. Yazın yaylalara çıkar, kışın ise aşağı bölgelere inerlermiş. Zamanla yerleşik hayata geçme isteği ağır basınca, köy halkı arasında sorun çıkmış. Bir kısmı “Aşağı Göçek” derken, bir kısmı hayır “Yukarı Göçek” demişler. ”Aşağı Göcek” bu tartışmada aşağı vadide yerleşmeyi isteyenlerin kurduğu köydür. Yukarıda kurulan köyle aralarında 3 km.vardır.

BABAKÖY : Kuruluşu Bigadiç tarihi kadar eski olan Babaköy’ün isminin nereden kaynaklandığı yolundaki rivayet şöyledir; Motorlu taşıtların olmadığı yıllarda çevreden gelen köylüler genellikle bu köyde konaklarlar ve gösterilen ilgiden çok memnun kalırlarmış.Gelip gidenler “Baba gibi insanlar” ya da “Bize Babalık yaptılar” gibi sözler söylerlermiş. Diğer bir rivayete göre ise; Birçok obanın birleşip bu köyü kurdukları için, daha önceleri “Obaköy” olarak anılan isminin, sonraları “Babaköy” e dönüştüğü yolundadır.

BADEMLİ /NEYZAN : 3 Asırlık bir geçmişe sahip bu köyümüzün ilk ismi “Neyzan” dır. Eski yıllarda Ney yapımı ve çalınması yaygın olduğu için köye “Ney çalan” anlamına gelen “Neyzan” ismi verilmiştir. Sonraları ismi “Kavaklıdere” olmuş, ancak aynı isimde bir köy daha olduğu için ismi değiştirilerek ve badem ağaçlarının çokluğu nedeniyle “Bademli” denilmiştir. Köyün ilk kurucuları Çelebioğulları, Memişler ve Ayanlar aileleridir. Bademli günümüzde tekrar “Neyzan” ismi ile anılmaya başlanmıştır.

BALATLI : Eski yıllarda Balatlı köyünün bulunduğu arazilerin tamamının çayırlık olduğu ve “At otlağı” olarak kullanıldığı bilinmektedir.Bu nedenle önceleri bu mevkiye “Bol Atlı” denilirmiş.Bu deyim zamanla değişime uğrayarak “Balatlı” olmuş.

BAŞÇEŞME : Bulgaristan’ın Ilıca Tatar köyünden göç eden bu köyün kurucuları, Yusuf Ağa, Çil Mehmet, İzzet Ağa, Ali Osman  ve Refik Ağa’lardır. Köylüler ilk yıllarda bir çeşme yapmış olsalar da, bu çeşmenin suyu cılız ve çok yetersizmiş. Ancak bir deprem sonrası suyu gürül gürül akmaya başlamış. Bu şaşkınlık sonrası köylüler “Bu çeşmenin üstüne çeşme yok” veya “Bu çeşmelerin başı” şeklinde konuşmuşlar. Böylece köyün ismi “Baş Çeşme” olarak kalmış.

BEĞENDİKLER : Köyün eski yıllarda “ Gölcük” isimli mevkide Türk aşiret beyi İbrahim Bey tarafından kurulduğu rivayet olunur. Köyün kurucuları arasında olan Hastalar ve Dalcılar aileleri köy yerini görünce “Bu yeri çok beğendik” demişler ve “Beğendik” sözcüğü köyün ismi olarak günümüze kadar gelmiştir.

BEKİRLER : Bir yörük ailesinin İlyas, Bekir ve Davut isimli 3 çocuğundan birisi olan Bekir tarafından kurulduğu için “Bekirler” ismini alan bu köyümüzün kuruluşu birkaç yüzyıl öncesine dayanır.

ÇAĞIŞ : Fatih Sultan Mehmed’in damadı ve komutanı Zağanos Paşa’nın Balıkesir’de konakladığı yıllarda, ordunun hayvanları o zaman mer’a olan Çağış bölgesinde yayılırlarmış. Bu hayvanlara bakan Çavuşlar nedeniyle köyün ismi uzun yıllar “Çavuş Köyü” olarak anılmış. Daha sonraları değişime uğrayarak “Çağış” olarak günümüze gelmiştir. Bir dönemler Bucak Merkezi olarak da görev yapan Çağış’ın ilk  kurucularının “Çakır Ahmet” ve “Hacı Hamza” isimli 2 kardeş olduğu bilinmektedir.

ÇAMKÖY : 1810’lu yıllarda İmamoğulları ismi ile bilinen bir çiftlik kahyası tarafından kurulan bu köyümüz, Bigadiç’in en yeni kurulan köyleri arasındadır. İsmi sırtlarda bulunan çok sayıda çam ağacından aldığı için “Çamköy” olarak anılmıştır.

ÇAYÜSTÜ : 350 Yıl önce kurulan bu köyümüzün  eski ismi “Sarp kayalık” anlanıma gelen “Kılle” dir. Şimdiki ismi ise köyün alt bölümünde bulunan çayın üst taraflarında kurulduğu için “Çay Üstü” olarak anılmaktadır.

NOT : Diğer köylerimizin isimlerinin kaynaklarını yayınlamaya devam edeceğiz.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


Yorum yazabilmeniz için Üye olmanız gerekmektedir. Üye Girişi yapmak için tıklayınız.

Diğer Web Sitelerimiz